Muzeji za 10 u Muzeju Jugoslavije

Od 14. do 20. maja, tokom trajanja manifestacije „Muzeji za 10“, ulaz u Muzej Jugoslavije biće  besplatan za individualne posete. Muzej će u subotu 14. maja raditi od 10 do 22 časa, a ostalim danima, uključujući ponedeljak i utorak, od 10 do 18 časova.

U subotu, 14. maja u 13 časova, u okviru rada na stalnoj postavci u Starom muzeju, biće predstavljena izložbena intervencija „Korak napred, dva koraka nazad“ umetnika Rene Redle i Vladana Jeremića. Električna požuda, Fosilni regres, Planetarna svojina i Rudna konačnost samo su neki od sugestivnih naziva umetničkih objekata namenski osmišljenih kroz dijaloški odnos sa odabranim predmetima iz zbirki Muzeja Jugoslavije. Ovim događajem Muzej nastavlja rad na stalnoj postavci u čijem fokusu je ove godine industrijsko nasleđe, sagledano kao važan aspekt naučno-tehničkog i kulturno-političkog nasleđa Jugoslavije. Događaj počinje u 13 časova javnim vođenjem u kojem će učestvovati autori, a nakon toga publiku očekuje muzički program u kafeu i bašti Muzeja.

Publika će takođe moći da vidi rezultate rada na stalnoj postavci, izložbu „Muzejska laboratorija“ u  Starom muzeju. Ova izložba kontinuirano preispituje jugoslovensko nasleđe, polazeći od muzejskog predmeta kao glavnog izvora za istraživanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje života u Jugoslaviji. Postavka je deo procesa novog čitanja muzejskog fonda, te su ovde sučeljena dva njegova dominantna segmenta: Titove memorabilije (lični predmeti i pokloni) i socijalistička revolucija (prema zbirkama nekadašnjeg Muzeja revolucije). Zaseban segment prikazuje predmete prikupljene u poslednjih dvadesetak godina, od osnivanja Muzeja (istorije) Jugoslavije 1996. godine do danas.

U Kući cveća publika će moći da poseti izložbu „Umro je drug Tito“, koja obrađuje temu smrti, grandiozne sahrane i posthumnog odnosa prema Josipu Brozu Titu u SFRJ. Na postavci se na kolažni i asocijativan način ukrštaju tri nivoa – zvanični, narodni i osporavajući, što omogućuje posetiocima da izloženi materijal povežu sa ličnim sećanjima, iskustvima i znanjima.

Objekat Muzej 25. maj zatvoren je za posetioce zbog radova na renoviranju fasade.

 

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU