Lista programa

Prateći program izložbe Umetnost i vlast: pejzaži iz zbirke Josipa Broza Tita

Tokom trajanja izložbe Umetnost i vlast: pejzaži iz zbirke Josipa Broza Tita biće priređena autorska i stručna tumačenja izložbe, projekcije filmova i kreativne radionice za decu.

 

Autorsko vođenje – Konstruisanje Tita kao mita, autorka izložbe Ana Panić

 

Subota 6. septembar, 13:00

Subota 27. septembar, 13:00

Subota 11. oktobar, 13:00

Autorka izložbe Ana Panić kroz interdisciplinarni pristup pejzažima iz likovne zbirke Josipa Broza, maketama kuća u kojima je u različitim periodima života Tito živeo i hagiografskoj literaturi o jugoslovenskom doživotnom predsedniku, ispričaće posetiocima kako se gradio kult vladara i popularisala ličnost Josipa Broza koja se pretvarala u mit. Ukazaće na iste mitološke prakse kroz različite medije i pokazati kako su se selektovani biografski elementi iz Titovog života transformisali u sliku kolektivnog sećanja čime se konstruisao mit Josipa Broza.

Mit o spasitelju je iz sfere mitova čiji je koren ležao u domenu religijske inspiracije, dok je mit o partijskom vođi iz korpusa originalnih mitova komunističke ideologije koja je imala oblike svetovne religioznosti. Mitologizacija Titovog lika tekla je paralelno sa partizanskom mitologijom i zajedno su činile jednu političku religiju, odnosno, sakralizovanu politiku sa elementima civilne. Ključni momenie iz života Josipa Broza Tita uporedivi su sa trenucima opisanim u žitijima svetaca.

Kroz prikaze predela i veduta „od Triglava do Đevđelije”, autorka će  posetiocima ukazati na političku upotrebu pejzaža i kako se gradila slika o celovitosti, ali i različitostima jugoslovenskog prostora i izneti brojne zanimljive podatke o istoriji, kulturi i društvu u socijalističkoj Jugoslaviji.

 

Stručno vođenje – Novi pogled na pejzaže iz zbirke Josipa Broza Tita

 Subota 13. septembar, 13:00

Subota 20. septembar, 13:00

Subota 4. oktobar, 13:00

Svakim danom

10 – 20 časova- Dečji kutak edukativno- animacioni program na kome će se deca upoznati sa likovnim motivima sa fokusom na pejzaž

Pejzaži iz likovne zbirke Josipa Broza Tita ilustruju tokove jugoslovenske umetnosti, ali posmatrani sa jednog drugog aspekta, oni su odraz ideologije vlasti. Nisu samo nevini prikazi prirode i gradova, već imaju jasnu političko–propagandnu ulogu, zbog čega ih se veliki broj našao u Titovoj rezidenciji kao slika novog društva i istorijska potvrda nove Jugoslavije. Neodvojiv deo priče o pejzažima iz Titove kolekcije čine i pejzaži koji su planski prezentovali pažljivo selektovane momente iz rane biografije Josipa Broza Tita i time učestvovali u građenju njegovog kulta koji je bio jedan od legitimacijskih osnova režima. Pejzaži iz Titove zbirke imali su jasnu političku intenciju da vizuelno argumentuju legitimitet novog društvenog poretka i prikažu različite delove Jugoslavije čiji je državni nadnacionalni identitet baziran na prirodnim lepotama i bogatstvima njenih republika i pokrajina i ideji bratstva i jedinstva.

 

Utorak 30. septembar

13 časova

Prezentacija ustanove kulture- Galerija Matice srpske

  • Dan: 06.09-04.10.2014.
  • Vreme: 13:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU