Lista programa

BAJSKULTURA: (Ne)izvedeni i (ne)planirani (Novi) Beograd

Povodom 70 godina od zvaničnog početka izgradnje Novog Beograda, Muzej Jugoslavije u okviru programa Bajskultura organizuje različite biciklističke ture po Novom Beogradu. Ideja programa je da skrene pažnju na nasleđe ovog dela grada i preispita njegove simboličke, arhitektonske i istorijske vrednosti.

Prvu turu – (Ne)izvedeni i (ne)planirani (Novi) Beograd – realizujemo u okviru Dana evropske baštine u subotu 6. oktobra s početkom u 12 časova ispred Hotela Jugoslavija. Tokom vožnje posetioci će imati priliku da čuju interesantne priče o tome kakva je bila modernistička vizija ovog dela grada, koje su ideje realizovane, a koje napuštene i zašto nikada nisu ostvarene; kako je izgledalo pretvaranje močvarnog tla u urbano naselje – spajanje Zemuna i Novog Beograda, izmeštanje industrijske zone u Donjem Zemunu (fabrike aviona Rogožarski i Ikarus) i nasipanje Novog Beograda od oboda ka središtu; zbog čega su prvi blokovi bili laboratorije stanovanja i kako su nove urbanističke ideje izmenile navike Novobeograđana. Vožnju završavamo u Parku Ušće gde ćemo razgovarati o njegovom preobražaju iz prostora kontemplacije u prostor rekreacije i potrošnje.

Posetioce će voditi Jelica Jovanović, doktorand Tehničkog univerziteta u Beču, Katedre za istoriju umetnosti, arheologiju i restauraciju, jedna od osnivača NVO Grupa arhitekata u Beogradu i Dokomomo Srbija, i Milan Popadić, vanredni profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ruta: Hotel Jugoslavija – stara železnička stanica – blok 9a (Retenzija, Ikarus) – Blokovi 1 i 2 (MZ Fontana) – Opština Novi Beograd – Energoprojekt – Blok 30 – Blok 26 – Blok 21 – Park Ušće

Ture su besplatne i na srpskom jeziku, a učesnici mogu doći svojim biciklima ili ih iznajmiti na licu mesta po ceni od 550 din.

Prijava je obavezna. Formular možete popuniti ovde.

Kontakt:

Miloš Bogdanović, +381 64 17 94 160, [email protected]


Program Bajskulture za 2018. godinu:

6. oktobar: (Ne)izvedeni i (ne)planirani (Novi) Beograd / Jelica Jovanović i Milan Popadić

13. oktobar: Bicikliranje između blokova – Tragom Nesvrstanih na Novom Beogradu / Jovana Nedeljković

14. oktobar: Studentski protesti ‘68 / Momo Cvijović i Tatomir Toroman


Bajskultura predstavlja kombinovanu akciju zaštite nasleđa i životne sredine. Reč je o istraživačkom i animacionom projektu Muzeja Jugoslavije koji se bavi preispitivanjem nasleđa Novog Beograda, promocijom muzejskog fonda, kao i privlačenjem i razvijanjem nove publike. Novi Beograd je paradigma jugoslovenske države i društva, te je projekat, iako koncipiran van muzejskog kompleksa, tematski i konceptualno usko vezan kako za fond, tako i za istraživački fokus, misiju i ciljeve Muzeja.

Bajskultura je prethodnih godina izazvala veliku pažnju stručne javnosti jer je u muzejsku praksu Srbije uvela novi interpretativni medij, čime je otvoren put drugačijem, neformalnijem pristupu prezentaciji i interpretaciji nasleđa. Bajskultura predlaže nove modele animiranja i uključivanja zajednice u proces razumevanja i zaštite nasleđa i omogućava dijalog i razmenu mišljenja o jugoslovenskom nasleđu koje je često označeno kao disonantno.

  • Dan: 06.10-06.10.2018.
  • Vreme: 12:00
  • Kapacitet: 30

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU