Lista programa

BAJSKULTURA: Studentska pobuna ’68.

Povodom 70 godina od zvaničnog početka izgradnje Novog Beograda, Muzej Jugoslavije u okviru programa Bajskultura organizuje različite biciklističke ture po Novom Beogradu. Ideja programa je da skrene pažnju na nasleđe ovog dela grada i preispita njegove simboličke, arhitektonske i istorijske vrednosti.

Treća tura Studentska pobuna ’68. održaće se u nedelju 14. oktobra s početkom u 12 časova ispred Kapetan Mišinog zdanja.

Krajem šezdesetih Jugoslavija se nalazila u periodu velike društveno-političke i ekonomske neizvesnosti, koja je eskalirala u vidu studentske pobune u Beogradu, početkom juna 1968. Studenti su započeli štrajk revoltirani primenom sile od strane policije, tražeći rešavanje mnogih problema na univerzitetu, kao i aktuelnih problema – porasta socijalnih razlika, bogaćenja i privilegija, nezaposlenosti i birokratije – radi daljeg razvoja samoupravnih odnosa i široke demokratizacije društva. Tokom štrajka formulisali su jasnije političke zahteve u vidu akciono-političkog programa.

Tokom vožnje posetioci će imati priliku da čuju o tome gde su se odvijale, kako su počele i kako su se završile studentske demonstracije, i kakav im je bio politički program i karakter, šta se dešavalo u drugim gradovima i šta je za to vreme radio Josip Broz Tito. Pridružite nam se u dramatičnoj priči o oslobađanju utopijske energije, munjevitom prodoru u političku sferu, artikulisanju političkih zahteva, zbunjenoj moći, neostvarenim mogućnostima i kontradikcijama jugoslovenskog socijalizma.

Posetioce će voditi Momo Cvijović i Tatomir Toroman, kustosi Muzeja Jugoslavije i autori izložbe Kadriranja šezdeset osme, koja je u okviru obeležavanja pedesetogodišnjice studentske pobune održana u junu u Centru za kulturnu dekontaminaciju (CZKD).

Ruta: Kapetan Mišino zdanje – Opština Novi Beograd – Studentski grad

Ture su besplatne, na srpskom jeziku i potrebno je doći biciklom.

Prijava je obavezna. Formular možete popuniti ovde.

Kontakt:

Miloš Bogdanović, +381 64 17 94 160, [email protected]


Program Bajskulture za 2018. godinu:

6. oktobar: (Ne)izvedeni i (ne)planirani (Novi) Beograd / Jelica Jovanović i Milan Popadić

13. oktobar: Bicikliranje između blokova – Tragom Nesvrstanih na Novom Beogradu / Jovana Nedeljković

14. oktobar: Studentski protesti ‘68 / Momo Cvijović i Tatomir Toroman


Bajskultura predstavlja kombinovanu akciju zaštite nasleđa i životne sredine. Reč je o istraživačkom i animacionom projektu Muzeja Jugoslavije koji se bavi preispitivanjem nasleđa Novog Beograda, promocijom muzejskog fonda, kao i privlačenjem i razvijanjem nove publike. Novi Beograd je paradigma jugoslovenske države i društva, te je projekat, iako koncipiran van muzejskog kompleksa, tematski i konceptualno usko vezan kako za fond, tako i za istraživački fokus, misiju i ciljeve Muzeja.

Bajskultura je prethodnih godina izazvala veliku pažnju stručne javnosti jer je u muzejsku praksu Srbije uvela novi interpretativni medij, čime je otvoren put drugačijem, neformalnijem pristupu prezentaciji i interpretaciji nasleđa. Bajskultura predlaže nove modele animiranja i uključivanja zajednice u proces razumevanja i zaštite nasleđa i omogućava dijalog i razmenu mišljenja o jugoslovenskom nasleđu koje je često označeno kao disonantno.

Autorka projekta: Marija Đorgović. Saradnici na projektu: Sara Sopić, Dušan Jevtić, Aleksandra Momčilović Jovanović, Jovana Nedeljković, Ada Vlajić, Miloš Bogdanović, Nikola Korać.

  • Dan: 14.10-14.10.2018.
  • Vreme: 12:00
  • Kapacitet: 30

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU