Lista programa

Jugoslovenske filmske solidarnosti – Razgovor o kinematografskim materijalima iz fonda Muzeja Jugoslavije

     U sredu 27. decembra u 18 časova održaće se razgovor pod nazivom „Jugoslovenske filmske solidarnosti“ u bioskopskoj sali Muzeja Jugoslavije. Ovo je prvi u nizu javnih događaja planiranih u kontekstu inicijalnog istraživanja kinematografske zbirke Muzeja, a podrazumeva svojevrsno „otpakivanje arhive“ i uspostavljanje osnovnih epistemoloških dilema koje je upoznavanje sa materijalima pokrenulo.

     Kako navodi autorski tim ovog projekta, koji čine umetnički duo Doplgenger (Isidora Ilić i Boško Prostran) i akademski istraživači Sima Kokotović i Tamara Vukov, „u fokusu istraživanja nalaze se filmske veze koje su jugoslovenski filmaši ostvarili sa svojim kolegama kako iz savezničkih zemalja tokom Drugog svetskog rata u periodu revolucije, tako i sa filmskim institucijama iz zemalja Afrike i Azije kroz Projekat nesvrstavanja”. Uzimajući u obzir specifičnu problematiku internacionalnih saradnji i konceptualne nedoumice koju kompleksna geografija tih saradnji proizvodi, njihova namera je da prepoznaju „značaj filmskih solidarnosti koje su nastajale kroz emancipatorni projekat socijalističke Jugoslavije u njegovim različitim fazama”. Autorke i autori takođe ističu da im je jedan od osnovnih ciljeva bio da otkriju „kako se danas ovaj filmski materijal može aktivirati, te kako se može uspostaviti dijalog sa savremenim umetničkim praksama i publikom”.

Istraživanje će biti predstavljeno u nekoliko faza, najpre u formi serije diskurzivnih programa, a potom i produkcije umetničkog rada i izložbene intervencije na osnovnoj postavci Muzeja Jugoslavije. Razgovor se realizuje u saradnji autorskog tima i kustoskinje Muzeja Simone Ognjanović.

Doplgenger umetnički duo, koji čine Isidora Ilić i Boško Prostran, angažuje se u polju umetnosti, istraživačkog i kustoskog rada i tekstualne produkcije. Radovi Doplgengera bave se odnosom između umetnosti i politike kroz preispitivanje režima pokretnih slika i modusa njihove recepcije. Oslanjajući se na tradicije eksperimentalnog filma i videa, Doplgenger interveniše na već postojećim medijskim proizvodima ili proizvodi u formi proširenog filma. Iako im je pokretna slika osnovni medij, njihova praksa uključuje i tekst, prostorne instalacije, performanse, predavanja i diskusije. Radovi Doplgengera nalaze se u javnim kolekcijama, predstavljeni su na samostalnim i grupnim izložbama i na filmskim festivalima u zemlji i inostranstvu. Urednici su publikacije Amateri za film (Beograd, 2017). Dobitnici su umetničkih stipendija i rezidencijalnih boravaka, nagrada filmskih festivala i Politikine nagrade „Vladislav Ribnikar“.

Sima Kokotović je predavač i istraživač filmskih i medijskih studija. Bavi se preplitanjem filmske kulture i levih politika na globalnom nivou. Učestvovao je i organizovao brojne projekte koji ispituju upotrebu medija kao sredstva za mobilizaciju, građenje i bodrenje zajedništva.

Tamara Vukov je istraživačica i filmašica koja živi i radi u Montrealu. Prikazivala je filmove na brojnim festivalima i objavljivala tekstove u stručnim publikacijama i časopisima. Vanredna je profesorka na Departmanu za komunikacije Univerziteta u Montrealu.

Vizual:

Kadar iz dokumetarnog filma „Naš nacionalni arhiv“ (Indija). Iz fonda Muzeja Jugoslavije.

  • Dan: 27.12-27.12.2023.
  • Vreme: 18:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU