Lista programa

Konferencija: Muzealizacija Jugoslavije

Zamrzavanje ili aktivno pregovaranje zajedničkog nasleđa?

2-3. decembar 2018.

Dom omladine Beograda

 

Konferencija Muzealizacija Jugoslavije – zamrzavanje ili aktivno pregovaranje zajedničkog nasleđa deo je programa obeležavanja 100 godina od osnivanja Jugoslavije, u organizaciji Muzeja Jugoslavije i Platforme za savremenu umetnost Kiosk.

Konferencija istražuje razne statuse jugoslovenskog nasleđa, kao i potencijal ideja i vrednosti koje to nasleđe ima u sadašnjem trenutku, ali i značaj koji može imati u budućnosti.

Tokom dva dana, u okviru različitih panela, zajedno sa sagovornicima i publikom otvorićemo neka od sledećih pitanja: Da li je prošlost Jugoslavije već istorijski obrađena i pohranjena u muzejima i arhivima? Da li je sadržana u istorijskim tekstovima, raspravama, predmetima mnogobrojnih kolekcija, sećanjima? Da li je možemo razumeti kao završeni period u linearnom protoku vremena koji je iza nas ili pak kao politički i kulturni predeo koji je uvek u pokretu i uvek u nastajanju? Da li nam to zajedničko nasleđe može pomoći da razumemo neka dešavanja u današnjem trenutku, da razumemo neke od kriza kroz koje svet prolazi? Da li na primeru multinacionalne, multikonfesionalne zemlje sa sopstvenim putem u socijalizam, koja se raspala pre gotovo tri decenije, možemo razmišljati o mogućim rešenjima sadašnjih izazova?

 

PROGRAM KONFERENCIJE:

 

DAN I

NEDELjA 2. DECEMBAR

9:30–10:00

Registracija učesnika

10:00–10:15

POZDRAVNI GOVOR

mr Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije

10:15–11:00

KONFISKACIJA KULTURE

Dubravka Ugrešić, književnica

11:00–11:30

PAUZA

11:30–13:00

PRO ET CONTRA

moderator: dr Tvrtko Jakovina, (Filozofski fakultet u Zagrebu)

govornici: dr Ljubinka Trgovčević,  dr Dragan Markovina (Centar za studij demokracije i ljudskih prava, Zagreb),

dr Husnija Kamberović (Univerzitet u Sarajevu), dr Milan St. Protić

13:00–14:00

RUČAK

14:00–15:30

JUGOSLAVIJA DANAS

moderator: dr Tanja Petrović (Institut za studije kulture i sećanja ZRC SAZU, Ljubljana)

govornici: dr Olga Manojlović Pintar (Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd), dr Jernej Mlekuž (Slovenački institut za migracije, ZRC SAZU, Ljubljana), Ana Dević (WHW, Zagreb), Vladimir Arsenijević (Krokodil, Beograd)

15:30–17:00

PROJEKAT JUGOSLAVIJA –

PLATFORMA ZA SAVREMENU UMETNOST KIOSK I MUZEJ JUGOSLAVIJE

moderator: Stevan Vuković, kustos i teoretičar umetnosti, Beograd

govornici: Ana Adamović, umetnica (Kiosk, Beograd), Milica Pekić, istoričarka umetnosti (Kiosk, Beograd), dr Mitja Velikonja, kulturolog (Univerzitet u Ljubljani), Iskra Geshoska, kulturna radnica (Kontrapunkt, Skoplje)

 

DAN II

PONEDELJAK 3. DECEMBAR

9:30–11:00

JUGOSLAVIJA U MUZEJU

moderator: dr Nikola Krstović (Filozofski fakultet, Beograd)

Slučaj Muzeja novije istorije Slovenije – dr Kaja Širok

Slučaj Istorijskog muzeja Bosne i Hercegovine – Elma Hašimbegović

Slučaj Muzeja Jugoslavije – Ana Panić, Marija Đorgović, dr Katarina Živanović

11:00–11:30

PAUZA

11:30–13:00

AMATERSKE PRAKSE SAKUPLjANjA,

ČUVANjA I TUMAČENjA

JUGOSLOVENSKOG NASLEĐA

moderator: Tatomir Toroman (Muzej Jugoslavije, Beograd)

govornici: Žarko Gvero Gera (Udruženja sećanja na radne akcije, Beograd), Mario Milaković (Yugodom, Beograd), Milenko Petković (Jugozvuk, Beograd), Nebojša Jakovljević, (Istorija eks-Ju fudbala, Subotica)

13:00–14:00

RUČAK

14:30–15:30

MUZEALIZACIJA JUGOSLAVIJE: POSTKAPITALISTIČKA PROŠLOST ZA KAKVU BUDUĆNOST?

dr Rastko Močnik (Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd)

ORGANIZACIONI TIM KONFERENCIJE ČINE:

dr Katarina Živanović i Tatomir Toroman (Muzej Jugoslavije) i

Ana Adamović i Milica Pekić (Platforma za savremenu umetnost Kiosk).

  • Dan: 02.12-03.12.2018.
  • Vreme: 09:30
  • Kapacitet: 200

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU