Lista programa

Konferencija Simbolično i stvarno u ustavu SFRJ iz 1974. godine

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Muzej Jugoslavije zajednički organizuju konferenciju “Simbolično i stvarno u ustavu SFRJ iz 1974. godine: istorijska i pravna perspektiva”. Konferencija će biti održana 21. i 22. maja 2024. godine. Prvog dana učesnike i goste konferencije očekujemo u Muzeju Jugoslavije od 9:30 časova (Mihaila Mike Jankovića 6), a drugog dana u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union od 10 časova (Maršala Tolbuhina 36).

Kratkog veka, Ustav SFRJ iz 1974. se i danas smatra najkontroverznijim konstitutivnim aktom u istoriji jugoslovenske ustavnosti koji ne prestaje da privlači pažnju i deli mišljenja stručne javnosti. Pa ipak, ni istorijska ni pravna nauka, kao ni društvene nauke uopšte do danas nisu uložile združeni napor u cilju celovitog sagledavanja bitnih teorijskih, sadržinskih i funkcionalnih pitanja kao ni celine istorijskog konteksta tog akta. Period od pola veka od njegovog donošenja pruža povod za okupljanjem pravnika, istoričara, politikologa i sociologa iz zemalja bivše Jugoslavije i sveta koji bi se svojim izlaganjima kritički osvrnuli na politički kontekst i pravni okvir poslednjeg jugoslovenskog ustava.

U radu konferencije učestvuju: Nenad Dimitrijević, Zoran Oklopčić, Tvrtko Jakovina, Hrvoje Klasić, Husnija Kamberović, Svetomir Škarić, Božo Repe, Nedžmedin Spahiu, Dragoljub Popović, Aleksandar Molnar, Miodrag Jovanović, Tamaš Korhec, Boris Begović, Marijana Pajvaničić, Milivoj Bešlin, Aleksandar Miletić, Petar Žarković, Nebojša Šarkić, Jelena Jerinić, Bogoljub Milosavljević, Ana Vladisavljević, Nikola Olbina, Marko Božić, Srđan Milošević, Violeta Beširević.“

Program:

9.30–10.00
Registracija učesnika
10.00–10.15
Pozdravne reči

Prof. dr Violeta Beširević, dekanica PFUUB
Mr Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije

10.15–11.30
I panel

Od Amandmana do Armagedona
Moderator: Miodrag Jovanović
Nenad Dimitrijević – Utopija radnog društva ili pluralizam nacionalnih monizama: jedno ustavno čitanje kraja jugoslovenske istorije

Milivoj Bešlin – Od ustavnih amandmana do poslednjeg Ustava: jugoslovenski konstitucionalizam 1967–1974. godine

Zoran Oklopčić – Uloga Ustava SFRJ iz 1974. u interpretaciji prava naroda Jugoslavije na samoodređenje

11.45–13.00
II panel
Ideologija i ustav
Moderator: Violeta Beširević
Dragoljub Popović – Jezički izraz Ustava od 1974. godine
Aleksandar Molnar – Nasleđe sistema socijalističkog samoupravljanja

Srđan Milošević – SKJ u ustavima SFRJ od 1963. i 1974. godine

13.10–13.55

Vođenje kroz izložbu Ježeva kućica
(Sara Sopić i Mirjana Slavković)

14.45–16.00
III panel

Jugoslavija očima republika I deo
Moderator: Nenad Dimitrijević
Tvrtko Jakovina – Ustav, federacija, Tito i Hrvati
Hrvoje Klasić – Hrvati i Ustav SFRJ iz 1974.
Husnija Kamberović – Između republičke posebnosti i državne cjelovitosti: Bosna i Hercegovina i diskusije o ustavnim promjenama tokom 1970-ih godina

16.15–17.45
IV panel

Jugoslavija očima republika II deo
Moderator: Milivoj Bešlin
Božo Repe – Slovenci, federalizam i Ustav SFRJ iz 1974. godine

Aleksandar Miletić – Srbijanski recentralisti i Ustav SFRJ iz 1974. godine

Petar Žarković – Kritička recepcija Ustava SFRJ iz 1974. u Srbiji i jugoslovenska kriza

Nexhmedin Spahiu – American Influence on the Yugoslav Constitution of 1974

18.00–18.45

Projekcija dokumentarnog filma

19.00
Koktel

  • Dan: 21.05-21.05.2024.
  • Vreme: 09:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU