Lista programa

Logor smrti „Topovske šupe“ i njegovi tihi svedoci

Vođenje će početi u MIJ,a nastaviti šetnjom

U subotu 5. septembra u 13 časova, o svom radu Predvidljivi ishodi u okviru izložbe Evropa.Jugoistok. Zabeležena sećanja, govoriće Nikola Radić Lucati.

Nakon obilaska izložbe, autoru će se pridružiti dr Milovan Pisarri iz Centra za istraživanje i Edukaciju o Holokaustu (CIEH), a razgovor će se nastaviti šetnjom ka  Činovničkoj koloniji, stanovima OGB, stadionima, Jatagan mali, Tabanovačkoj ulici  i logoru smrti Topovske šupe.

Tokom šetnje, govoriće se o topografiji terora u Beogradu tokom vladavine Milana Nedića, okupaciji i holokaustu, žrtvama, svedocima, ali i komšijama logora.  Tema će obuhvatiti predratni period širenja grada raseljavanjem socijalno ugroženog i romskog stanovništva. Učesnici vođenja posetiće lokacije od značaja za razumevanje socijalno-stambenog okruženja logora Topovske šupe, kao i strukturu prihvatanja rasizma i fašizma u Beogradu tokom leta i jeseni 1941, i njihov značaj u formiranju savremene društvene politike.

  • Dan: 05.09.2015-13.07.2024.
  • Vreme: 13:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU