Lista programa

MESTO PESNIKA U RADNIČKOM STROJU – Poetska radionica za savremene radnike

Deo izložbe: O fabrikama i radnicima

Pozivamo pesnike-amatere rođene u SFRJ na radionicu poezije, koja će se odžati u okviru izložbe o “Fabrikama i radnicima”, 5. i 6. februara 2022. godine, od 10 do 14 časova u Bioskopskoj sali Muzeja Jugoslavije. Učešće je besplatno, uz prijavu do 30. januara u ponoć. Broj mesta je ograničen.

Radionica je zamišljena kao zajednički prostor u kojem se piše poezija inspirisana motivima nekadašnjih radničkih pesama i gde se stvara eksperimentalni poetski materijal uz upotrebu postojećih arhivskih i istorijskih tekstova. Tokom ovog dvodnevnog susreta učesnici će čitati i razgovarati o radnoj snazi i o snazi poezije, o poeziji radnika i o poeziji kao radu. Nakon radionice, napisane pesme i tekstovi biće javno prezentovani na veb-sajtu i društvenim mrežama Muzeja, kao i odštampani u jednoj od narednih publikacija. Radionicu osmišljava i vodi pesnikinja Maša Seničić.

Jugoslovenski esejista i kritičar Miloslav Mirković, priređivač zbirke poezije radnika Zavoda „Crvena zastava”, koja je izložena na aktuelnoj postavci Muzeja Jugoslavije „O fabrikama i radnicima”, u uvodniku piše o idealu nadrealiste kada će poeziju pisati svi, glasovi bez hijerarhije i bez tereta svakodnevice. Ova knjiga, kao i mnoge slične, svedok je vremena kada je takav pristup pisanju bio podržan infrastrukturom koja je proizvodni rad povezivala sa umetnošću, kulturom i obrazovanjem. U katalogu izložbe, u tekstu Radnici, kultura, infrastruktura, dr Tanja Petrović navodi da samoupravni amaterizam „predstavlja specifičan način proizvodnje znanja kojim se destabilizuje granica između privatnog i javnog, individualnog i kolektivnog, rada i slobodnog vremena i time prevazilaze granice društvenih klasa”. Ovakva vrsta učešća u kulturnom životu omogućila je radnicima da se ostvare kao akteri svih sfera socijalitičkog društva. Upravo sa tom mišlju, u postsocijalističkom i deindustrijalizovanom prostoru, uz razmatranje amaterizma kao izuzetno važne društvene prakse – te rada kao mesta zajedništva i identitetskog razvoja – Muzej Jugoslavije u okviru pratećeg programa izložbe „O fabrikama i radnicima” poziva savremene radnike, pesnike amatere, da se prijave na ovu radionicu.

Ne govorimo, međutim, samo o Jugoslaviji, premda se na njoj zaustavljamo: poezija radnika i poezija za radnike tinja kao problemsko pitanje još od Oktobarske revolucije, kroz čitav vek industrijskog društva. Vladimir Majakovski, pesnik revolucionar, pre tačno sto godina zalagao se za književnost izvan granica časopisa i univerziteta, a njegovo stihovno preispitivanje u naslovu ovog događaja temelj je na kojem iniciramo susret i stvaranje. Na jednom mitingu Majakovski će glasno reći da „umetnost ne treba da bude smeštena u mrtvim hramovima – muzejima, već svugde – na ulicama, u tramvajima, fabrikama, radionicama, u radničkim stanovima”. Odgovor na nedoumicu da li je danas izvodljiv orkestar glasova braće radnika, kao i dišu li punom parom strojevi u fabrici duha, tražićemo na susretu u muzeju koji ne sme biti mrtav, a ponajmanje hram.

Muzej 25. maj - Bioskopska sala
  • Dan: 05.02-06.02.2022.
  • Vreme: 10:00
  • Kapacitet: 10

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU