Lista programa

Vikipedija: Uređivački maraton

Vikimedija Srbije i Muzej Jugoslavije organizuju uređivački maraton u pisanju i dopunjavanju biografija znamenitih ličnosti iz perioda SFRJ na Vikipediji na srpskom jeziku. Maraton će se održati 29. novembra – simbolično na nekadašnji Dan republike, u Muzeju Jugoslavije. Članci na srpskoj jezičkoj verziji Vikipedije biće ilustrovani i fotografijama iz fundusa ove institucije kulture. Akciji se pridružuje i Istorijski arhiv Jagodine, koji će za viki projekte donirati političke plakate iz ovog perioda.

Urednici Vikipedije, volonteri Vikimedije Srbije i zaposleni u Muzeju Jugoslavije okupili se kako bi zajedno unapredili članke na Vikipediji na srpskom jeziku o znamenitim ličnostima iz perioda Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Zajedničkim radom ustanovljeno je da mnoge biografije nedostaju na Vikipediji, a da Muzej poseduje adekvatnu literaturu, koja je osnova za građu članaka, kao i fotografije za ilustraciju.

Uređivački maraton je zvanični početak dugoročne saradnje između Muzeja i Vikimedije, a nastaviće se programom Vikipedijanac stažista koji će biti realizovan u ovoj ustanovi u narednih mesec dana. Urednik Vikipedije sa iskustvom radiće u ovoj instituciji kulture na digitalizaciji materijala od enciklopedijske vrednosti, koji će se potom naći na Vikipediji i drugim viki projektima, ali će pružiti i obuku zaposlenima za samostalni rad u viki okruženju, kao i na unapređenju članaka na Vikipediji na srpskom jeziku.

Saradnja Muzeja Jugoslavije i Vikimedije Srbije deo je GLAM programa (Galeries, Libraries, Archeves, Museums) koji srpski organak Zadužbine Vikimedija sprovodi u našoj zemlji. U pitanju je dvosmerna saradnja sa institucijama kulture u unapređenju dostupnosti riznice kulturnog nasleđa naše zemlje na internetu, odnosno na Vikipediji – najvećoj riznici ljudskog znanja u istoriji.

Program GLAM dobio je podršku i Ministarstva kulture i informisanja Repubike Srbije, gde su održane inicijalne radionice i prezentacije za predstavnike muzeja, arhiva i biblioteka u Srbiji o mogućnostima doprinosa viki projektima, odnosno prisutnosti srpske kulture na internetu.

Kao rezultat ove podrške, brojne ustanove kulture se pridružuju GLAM programu širenja slobodnog znanja i kulture, pa se tako trenutno intezivno uspostavlja saradnja sa muzejima, arhivima i biliotekama širom Srbije. Istorijski arhiv Jagodine će za početak saradnje donirati političke plakate, u Muzeju u Leskovcu se sprovodi program stažiranja, a u Muzeju Vojvodine će sredinom decembra biti održan dvodnevni seminar za predstavnike muzeja u Vojvodini.

Muzej 25. maj - Gornji hol
  • Dan: 29.11-29.11.2017.
  • Vreme: 10:00
  • Kapacitet: 20

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU