Lista programa

Nedovršene modernizacije – konferencija

Reinterpretacije socijalizma: posle dvadeset godina treća konferencija međunarodnog istraživačkog projekta Nedovršene modernizacije – između utopije i pragmatizma: Arhitektura i urbanizam u bivšoj Jugoslaviji i zemljama naslednicama.

Nakon konferencija u Zagrebu i Skoplju, učesnici projekta u Beogradu fokusiraće se na period socijalizma, s namerom da ponude okvir za nove interpretacije odnosa arhitekture i urbanizma prema modelu socijalističke modernizacije.

Dugo je, nakon raspada Jugoslavije, bilo gotovo nemoguće govoriti o periodu socijalizma, osim ako nije u pitanju oštra kritika. I dok je arhitektonska profesija zadržala poštovanje prema nasleđu socijalističkog modernizma, to nasleđe je upisano u nove nacionalne narative država naslednica Jugoslavije, znatno izmešteno iz svojih originalnih socio-političkih konteksta. Nepristrasnije interesovanje za značenja i mehanizme prakse socijalističke arhitekture i urbanizma pojavila se u poslednjih nekoliko godina. Cilj ove konferencije je da doprinese boljem razumevanju zajedničkog istorijskog nasleđa. Dvadeset godina nakon raspada Jugoslavije učesnici će iskoristiti prednosti istorijske distance da bi pokušali da razmrse klupko arhitektonske kulture socijalističke države. Renomirani međunarodni teoretičari, kao i nekolicina istaknutih praktičara aktivnih u pomenutom periodu, pomoći će im u ovom nastojanju.

 

 

Program konferencije

12:00 – 13:30

RADIONICA Tehnologije socijalističkog planiranja

Učesnici: Milica Topalović (Bazel, Beograd), Marko Sančanin (Zagreb), Ivan Kucina (Beograd)

DISKUSIJA

14:15– 16:00

PANEL: Arhitektura i ideologija: autonomija i zavisnost

Učesnici: Nika Grabar (Ljubljana), Aleksandar Ignjatović (Beograd), Vladimir Kulić (Beograd/SAD)

Nika Grabar: Arhitektura i jezik: od federativnog do nacionalnog bez memorije

Aleksandar Ignjatović: Arhitektura i legitimizacija: arhitektonska istoriografija u socijalističkoj Jugoslaviji

Vladimir Kulić: Pragmatizam iznad utopije: arhitektura, ideologija i reprezentacija u socijalističkoj Jugoslaviji

DISKUSIJA

16:00-17:30

JAVNI INTERVJU: Protagonisti socijalističke izgradnje: tehnologija planiranja

Učesnici: Miodrag Braca Ferenčak, Dragomir Dik Manojlović, Branislav Jovin

Moderator: Ivan Kucina

18:00 – 19:30

JAVNI INTERVJU: Protagonisti socijalističke izgradnje: ideologija

Učesnici: Mihajlo Mitrović (snimak), Darko Marušić, Aleksandar Stjepanović

Moderator: Vladimir Kulić

ZAVRŠNA REČ

  • Dan: 07.05.2011-25.06.2024.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU