Lista programa

Nova intervencija umetničkog kolektiva Karkatag

Deo izložbe: .

Interaktivni digitalni automat umetničkog kolektiva Karkatag, pod nazivom 3D InstaStaffetta semiautomatico, biće predstavljen 22. avgusta u Muzeju Jugoslavije. Reč je o drugom od ukupno tri automata, koji se realizuju u sklopu umetničkog rada n(ex)t y(o)u/novi revizionizam, kao direktna reakcija umetnika na aktuelnu postavku Muzejska laboratorija na kojoj je izložen značajan deo fonda Muzeja Jugoslavije.

Kustosi Muzeja osmislili su i organizovali seriju intervenicija u kontekstu ove izložbe, pozivajući relevantne stručnjake, umetnike i druge saradnike da kroz zajednički rad promišljaju i razmenjuju ideje o jugoslovenskom nasleđu. Primer ovakvog dijaloga jeste i umetnički projekat kolektiva Karkatag, čija će treća i završna faza biti realizovana u oktobru 2020. godine.

Automat koji se ovom prilikom izlaže namenjen je serijskoj proizvodnji štafetne palice, koja je odnela pobedu na javnom konkursu za izradu Next You štafete, štafete nove generacije. Tema konkursa koji su umetnici u maju uputili javnosti bila je savremena interpretacija štafete mladosti i sagledavanje mogućih značenja i formalnih rešenja ovog objekta danas. Publika je bila pozvana da glasa na društvenim mrežama i izabere najbolje rešnje, a autori i autorke, čiji je idejni nacrt izabran, su Nađa Kračunović, Đurđa Garčević, Ljubica Grubić i Uroš Ranković. Proizvodnja štafete realizuje se u tehnologiji 3D štampe isključivo direktnim učešćem posetilaca koji iniciraju i autorizuju proces štampe.

„Poigravajući se procesima proizvodnje predmeta koji je zamišljen kao nosilac ideologije ՚nove generacije՚, 3D InstaStaffetta semiautomatico ispituje načine materijalizacije ideoloških vrednosti eksploatišući polet koji prati pojavu svake nove tehnologije (u ovom slučaju, 3D štampe)”, navode članovi kolektiva Karkatag i dodaju:

„Omogućavajući posetiocima Muzeja da prostom mehaničkom radnjom pristupe kolektivnoj (hiper)produkciji nove štafete, ovaj rad teži da suoči publiku s odsustvom velikih ideoloških projekata danas, odsustvom koje je vešto skriveno iza marketinških trikova i populizma, kao i obećanja koja nude nove, napredne tehnologije.”

Stari muzej - Treća sala
  • Dan: 22.08-31.12.2020.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU