Lista programa

Otvaranje izložbe „Tito u Africi – slike solidarnosti“

Deo izložbe: Tito u Africi – slike solidarnosti

Otvaranje izložbe Tito u Africi – slike solidarnosti nastale kao rezultat saradnje istraživača u okviru projekta Socialism Goes Global Univerziteta u Ekseteru i Muzeja Jugoslavije.

Izložba se prevashodno oslanja na fond Muzeja Jugoslavije, u kojem se nalaze fotografije i negativi nastali tokom rada Kabineta predsednika Republike u periodu 1947–1980. Ostali eksponati su iz privatnih kolekcija porodica Dušana Lalevića i Mirka Lovrića, kao i iz Muzeja afričke umetnosti – zbirke Vede i dr Zdravka Pečara, Arhiva Jugoslavije i Filmskih novosti. Izložba će biti otvorena do 3. septembra 2017. godine.

Izložba će predstaviti izbor od preko 130 fotografija iz foto-arhiva Muzeja Jugoslavije, snimljenih šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka, tokom putovanja Josipa Broza Tita i njegove supruge Jovanke Broz u afričke zemlje.
Fotografije beleže susrete sa značajnim istorijskim ličnostima, među kojima su etiopski car Hajle Selasije, egipatski predsednik Abdel Gamal Naser, i prvi premijer i predsednik Gane, Kvame Nkrumah. Pored fotografija, na izložbi su predstavljeni i filmski zapisi,pokloni koje su Tito i Jovanka Broz primili i koji se danas čuvaju u muzejskom fondu, izvodi iz pisanja afričke štampe o ovim posetama, kao i dokumenta i beleške koje objašnjavaju kontekst vremena. Informacije o dekolonizaciji afričkih zemalja, o Titovim putovanjima i o razvoju bilateralnih odnosa između Jugoslavije i afričkih zemalja, prenesene su u formi 3D interaktvine hronologije, koja je deo postavke.

Foto-arhiva Muzeja Jugoslavije pruža iscrpan pregled brojnih Titovih putovanja. a mnogi afrički lideri decenijama su na Titov poziv dolazili u posete Beogradu.Izložba prikazuje promenljiv odnos dve osnovne komponente: društvene vrednosti solidarnosti i antikolonijalizma s jedne, i formalne reprezentacije međudržavnih susreta na najvišem nivou s druge strane. Vrednosti o kojima je reč bile su zajedničke zemljama Trećeg sveta sa kojima je Jugoslavija šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka delila uverenja i ciljeve. Ovom izložbom se između ostalog ukazuje na potencijal nasleđa da doprinese prepoznavanju, reafirmaciji i redefinisanju pomenutih društvenih vrednosti.

Autori projekta, kao i tekstova u istoimenoj knjizi koja prati izložbu su: Radina Vučetić, istoričarka (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu), Ana Sladojević, nezavisna kustoskinja i teoretičarka umetnosti, Pol Bets, istoričar (Univerzitet u Oksfordu) i Radovan Cukić, kustos istoričar (Muzej Jugoslavije).Kustoskinje izložbe Tito u Africi – slike solidarnosti su Ana Sladojević, nezavisna kustoskinja i Mirjana Slavković, kustoskinja Muzeja Jugoslavije.

Muzej 25. maj - Gornji hol
  • Dan: 27.06-27.06.2017.
  • Vreme: 19:00
  • Kapacitet: 200

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU