Lista programa

Pad Berlinskog zida – 30 godina kasnije

Povodom 30 godina od pada Berlinskog zida, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Muzej Jugoslavije, organizuju tribinu Pad Berlinskog zida – 30 godina kasnije. Evropska prekretnica iz jugoslovenske perspektive. Tribina se organizuje u okviru redovnog programa Muzeja Razgovori o Jugoslaviji: uvod u postjugoslovenske studije (Razgovori 25).

Na tribini će govoriti: Budimir Lončar, nekadašnji ministar inostranih poslova SFRJ, Ivan Ivanji, književnik, prevodilac i diplomata, Mihajlo Kovač, novinar i diplomata i Tvrtko Jakovina, istoričar, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Moderator je Milivoj Bešlin, istoričar, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Istočnonemačke vlasti su 1961. godine počele da podižu Berlinski zid da bi sprečile bekstva stanovnika Istočnog Berlina u Zapadni Berlin, koja su imala i političke i demografske i ekonomske posledice. Zid je bio dugačak 155 kilometara, imao je 302 osmatračnice, 20 bunkera i 9 zvaničnih prelaza. Berlinski zid bio je jedan od najpoznatijih simbola Hladnog rata i blokovske podele sveta. Početkom 1989. godine lider Istočne Nemačke, Erih Honeker, rekao je da će zid stajati na svom mestu još 50 do 100 godina. Ubrzo je podneo ostavku, a talas događaja u zemljama Istočnog bloka doveo je do toga da vlasti dozvole prelazak iz Istočnog Berlina u Zapadni Berlin 9. novembra iste godine. Zapadna Nemačka i Istočna Nemačka ujedinile su se 1990. godine.

Razgovor na tribini odvijaće se u dva tematska okvira. Prvi će biti o značenju izgradnje Berlinskog zida na stvarnoj i na simboličkoj ravni; kako su izgledala podeljena društva dve Nemačke, kao i nepomirljiva podeljenost i neprijateljstvo u Evropi; kako su iz perspektive neposrednih svedoka i učesnika naši sagovornici videli rušenje Berlinskog zida i šta je to značilo za tadašnju Nemačku, Evropu i svet. Drugi tematski okvir ticao bi se pitanja kako su se navedeni istorijski procesi reflektovali na jugoslovensko društvo i državu i da li je baš zbog svog pokušaja da nadraste evropsku podeljenost, Jugoslavija u vreme pada Berlinskog zida imala drugačije „prioritete“ od ostalih socijalističkih država. Najzad, gde smo danas, 30 godina kasnije i šta je ostvareno od ideala i zaklinjanja u „slobodni i demokratski svet“ i „evropsko jedinstvo“.

Budimir Lončar, ministar inostranih poslova SFR Jugoslavije u vreme pada Berlinskog zida i završetka Hladnog rata. Pre toga, od 1973. do 1977. godine, bio je jugoslovenski ambasador u Zapadnoj Nemačkoj.

Ivan Ivanji, pisac, germanista, diplomata; duže od 20 godina prevodilac za nemački jezik jugoslovenskog predsednika Tita; kao diplomata radio je u jugoslovenskoj ambasadi u Zapadnoj Nemačkoj.

Mihajlo Kovač, novinar, nekadašnji urednik i spoljnopolitički komentator TV Beograd i dopisnik te kuće iz Zapadne Nemačke u vreme pada Berlinskog zida.

Prof. dr Tvrtko Jakovina, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu; jedan od najboljih poznavalaca hladnoratovskog razdoblja, autor knjige „Treća strana Hladnog rata“ o mestu i ulozi Jugoslavije i pokreta nesvrstanih u međunarodnoj podeli snaga tog vremena, kao i brojnih radova i knjiga o međunarodnim odnosima tokom epohe Hladnog rata.
Tribina će se održati u bioskopskoj sali u zgradi Muzeja 25. maj. Ulaz je slobodan.

 

Muzej 25. maj - Bioskopska sala
  • Dan: 09.11-09.11.2019.
  • Vreme: 18:00
  • Kapacitet: 200

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU