Lista programa

Plakat kao politički medij u kontekstu socijalizma

Predavanje dr Cvetke Požar u okviru pratećeg programa izložbe „Dizajn za novi svet“

Dr Cvetka Požar, kustoskinja Muzeja za arhitekturu i dizajn u Ljubljani, u svom predavanju obuhvatiće istoriju plakata od socrealističkih, preko plakata za velike političke kongrese, sve do ljubljanske subkulturne scene 1980-ih uključujući i grupu Laibach i “Novi kolektivizam”. Fokus predavanja će biti na političkom plakatu, ali i na plakatima koji su u socializmu bili nosioci političkih poruka.

Politički plakat, koji je u Sloveniji nastajo u vreme socijalizma, nikad nije bio disidentski u smislu nastupanja pojedinaca ili organizovane grupe protiv sistema. Reafirmacija i resemantizacija partijskih simbola događala se u okvirima partijskog nadzora. Plakati, koji su bili štampani prošli su brojne političke komisije, koje su sporne i režimu neprikladne predloge odbijale. Odobravale su plakate, koji su im kao afirmativno sredstvo po sadržaju i estetici odgovarali. Takav je bio i postupak kod odobravanja plakata za Dan mladosti 1987. godine za koji je idejno rešenje dao atelje „Novi kolektivizam” iz Slovenije. Nakon otkrića da je već  usvojeni  predlog redizajn nacističkog plakata Riharda Klajna iz 1936. godine usledila je  plakatna afera koja je digla na noge celu Jugoslaviju!

  • Dan: 02.03.2016-13.06.2024.
  • Vreme: 18:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU