Lista programa

Plameni pozdravi: prateći program

Deo izložbe: Plameni pozdravi

U utorak 24. marta diskusija sa teoretičarima iz Slovenije i Beograda

U okviru izložbe Plameni pozdravi koja se održava od 28. februara do 19. aprila 2015. godine, u utorak 24. marta u 18.00 časova biće održan razgovor sa Anom Hofman (Ljubljana), Ildiko Erdei (Beograd) i Martinom Pogačarom (Ljubljana). Razgovor sa učesnicima će moderirati Svebor Midžić.

Polazište umetničkog istraživanja i samog projekta čini bogata arhiva Muzeja istorije Jugoslavije, preko 260 fotografskih albuma koje su predsedniku Titu, od 1945. godine, poklanjale škole, pionirske organizacije i druge dečje ustanove širom nekadašnje države. Ovaj materijal u mnogo čemu prikazuje kako je jugoslovenski narod želeo da se predstavi svome neprikosnovenom lideru i vođi, ali svedoči i o implementaciji osnovnih državotvornih principa u svakodnevicu dece i mladih – istinskih socijalističkih ljudi budućnosti.

Autori izložbe odlučili su da ove fascinantne dokumente jednog vremena iskoriste kao polazište za ponovno promišljanje ne samo konstrukcije socijalističkog detinjstva, već i samih principa na kojima je socijalistička Jugoslavija građena, ali i njene istorije i raspada.

Pored umetnika zastupljenih na izložbi, u projekat su uključeni i značajni istoričari i teoretičari iz regiona koji će kroz razgovore organizovane tokom izložbe dati svoje viđenje socijalističke jugoslovenske države i njenog nasleđa kroz prizmu konstrukcije socijalističkog detinjstva.

Projekat Plameni pozdravi Kiosk platforme za savremenu umetnost realizuje se u saradnji sa Muzejom istorije Jugoslavije i uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, forumZFD-a, Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije i Austrijskog kulturnog foruma.

O učesnicima:

Dr. Ana Hofman je etnomuzikološkinja, saradnica na Institutu za kulturne i studije sećanja Slovenačke akademije nauka i umetnosti u Ljubljani i predavačica na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta u Novoj Gorici. Njena polja interesovanja obuhvataju politike identiteta i muzike u socijalističkim i post-socijalističkim društvima, pitanja muzike i kulturnog sećanja, muzike i aktivizma u neoliberalizmu, kao i primenjene etnomuzikologije, a sve u vezi sa prostorom bivše Jugoslavije. Objavila je veliki broj naučnih članaka i dve monografije – Staging Socialist Femininity: Gender Politics and Folklore in Serbia (2011) i Muzika, politika, afekt: novi život partizanskih pesama u Sloveniji (2015).

Dr. Ildiko Erdei je vanredna profesorka na Odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Njena istraživačka interesovanja kreću se u opsegu od politike prostora i vremena u novim političkim ritualima, preko odnosa između medija i rituala kao simboličkih sistema i kreatora „univerzuma značenja“, do veze između politike, moći i odrastanja u socijalizmu. Najnovija istraživanja usmerena su na kulturalne i simboličke aspekte savremenih ekonomskih fenomena i procesa, pri čemu je naročit naglasak stavljen na refleksivne i nostalgične narative i prakse povezane sa jugoslovenskim socijalizmom. Autorka je knjiga Antropologija potrošnje (Biblioteka XX vek, 2008), Čekajući Ikeu: potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre njega (SGC, 2012)  i više radova koji su objavljivani u domaćim i stranim publikacijama i časopisima.

Dr. Martin Pogačar je istraživač na Institutu za kulturne studije i studije sećanja Naučno-istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti. Bavi se sećanjem u vremenu digitalnih medija, digitalnom baštinom, nasleđem jugoslovenske popularne kulture te materialnom kulturom industrializacije i modernizacije.

  • Dan: 24.03.2015-19.06.2024.
  • Vreme: 18:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU