Lista programa

Predstavljanje Galerije Matice srpske

Deo izložbe: Umetnost i vlast u Novom Sadu

U okviru pratećeg programa izložbe Umetnost i vlast: pejzaži iz zbirke Josipa Broza Tita

U utorak 30. septembra 2014. godine u 13 časova u Muzeju istorije Jugoslavije, u okviru pratećeg programa izložbe Umetnost i vlast: pejzaži iz zbirke Josipa Broza Tita biće predstavljena Galerija Matice srpske. O istorijatu ove nacionalne muzejske ustanove, njenoj kolekciji, programskoj delatnosti i radu na zaštiti kolekcije kao i na projektima zaštite nasleđa u saradnji sa drugim institucijama u zemlji i inostranstvu govoriće mr Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica Galerije, Snežana Mišić, MA, načelnik Odeljenja za programe i prezentaciju Galerije i dr Daniela Korolija Crkvenjakov, pomoćnik upravnika.

Galerija Matice srpske je osnovana 1847. godine u Pešti pod okriljem Matice srpske – najstarijeg kulturnog, književnog i naučnog društva kod Srba. Tokom svog postojanja izrasla je u jedinstvenu nacionalnu muzejsku ustanovu čiji umetnički fond, sa bogatom zbirkom srpske umetnosti od XVI do XXI veka prikazuje nastanak, razvoj i dostignuća srpske umetnosti i ukazuje na položaj i mesto srpske kulture i umetnosti u evropskom kontekstu.

Pored izložbene delatnosti, rada na zaštiti kolekcije i rada na poboljšanju uslova izlaganja, čuvanja, prezentacije i dokumentacije o delima, unapređenja odnosa sa publikom, poseban segment predstavljaju edukativni programi i kreativne radionice za decu.

Galerija Matice srpske permanentno radi na uvođenju novih sadržaja i oblika muzeološkog delovanja, uvek sa namerom da se kultura i umetnost unapređuju i šire ka opštem dobru i očuvanju nacionalne kulturne baštine.

  • Dan: 30.09.2014-21.06.2024.
  • Vreme: 13:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU