Lista programa

Predstavljanje zbornika Jugoslovenska ideja u/o muzici

U bioskopskoj sali Muzeja Jugoslavije, u petak, 30. oktobra, u 16 časova, biće održano predstavljanje tematskog zbornika Jugoslovenska ideja u/o muzici, Muzikološkog društva Srbije. Na predstavljanju će govoriti: dr Mirjana Veselinović Hofman, Zorica Premate i dr Nemanja Sovtić. Predstavljanje se organizuje u okviru redovnog programa Muzeja Razgovori o Jugoslaviji: uvod u postjugoslovenske studije (Razgovori 27), a ulaz je slobodan.

Tematski zbornik Jugoslovenska ideja u/o muzici analizira diskurse o jugoslovenskoj muzici, preispituje ideje i koncepte muzičkog jugoslovenstva, razmatra jugoslovensku muzičku scenu kroz predstavljanje njenih aktera i institucija, kao i kroz analizu elektroakustičke i popularne muzike. Zbornik je proizašao iz istoimenog međunarodnog naučnog skupa, održanog 25. i 26. maja 2019. godine u Novom Sadu, koji su organizovali Muzikološko društvo Srbije i Matica srpska. Urednici su dr Mirjana Veselinović Hofman, dr Srđan Atanasovski i dr Nemanja Sovtić, a izdavači Muzikološko društvo Srbije i Matica srpska. Zbornik je izašao iz štampe ove godine.

O učesnicima: 

Dr Mirjana Veselinović Hofman, redovni profesor u penziji na Katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu; dugogodišnji šef Кatedre i rukovodilac njenih naučnih projekata. Glavni urednik dvojezičnog časopisa za muziku Novi zvuk. Do septembra 2020, sekretar Odeljenja Matice srpske za scenske umetnosti i muziku. U svojoj naučnoj delatnosti usredsređena je na savremenu muziku, posebno na oblasti srpske i evropske avangarde i postmodernizma, kao i savremene muzikologije. Objavila je brojne naučne studije, uz pet knjiga i dve mini-monografije, od kojih su neke izdate i u inostranstvu.

Zorica Premate, muzikolog, radila je u Muzičko-informativnom centru SOKOJ-a i u muzičkoj redakciji Drugog programa Radio Beograda. Kontinuirano se bavi savremenom srpskom muzikom kao muzikolog (rubrika Nova dela u časopisu Novi Zvuk), muzički kritičar (Kulturni dodatak Politike), leksikograf (srpsko izdanje Larousse), urednik i voditelj ciklusa tribina Novi zvučni prostori, posvećenih novim delima domaćih autora… Objavila je knjigu eseja Dvanaest lakih komada (Prosveta, 1997), uređivala ediciju kompakt-diskova Srpska muzika krajem 20. veka (SOKOJ-MIC, 1997.) i Zbornik eseja Novi zvučni prostori (Centar za muzičku akciju i RTS, 2020).

Dr Nemanja Sovtić je muzikolog i trombonista iz Novog Sada. Docent je na katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju Akademije umetnosti UNS. Član je Odbora Odeljenja za scenske umetnosti i muziku Matice srpske i UO Muzikološkog društva Srbije. Autor je monografske studije Nesvrstani humanizam Rudolfa Bručija – kompozitor i društvo samoupravnog socijalizma (Matica srpska, 2017), kao i zbirke studija, članaka i eseja Muzikologija kao čitalački refleks (Akademija umetnosti UNS, 2014).

Podsećamo da je pri ulasku u kompleks Muzeja obavezna dezinfekcija ruku alkoholom i beskontaktno merenje telesne temperature. U bioskopskoj sali Muzeja Jugoslavije obavezno je nošenje zaštitne maske i održavanje propisane fizičke distance. 

Muzej 25. maj - Bioskopska sala
  • Dan: 30.10-30.10.2020.
  • Vreme: 16:00
  • Kapacitet: 30

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU