Lista programa

Razgovori (08)

Modernizam i problemi kontekstualizacije i istorizacije socijalističkih spomenika

Razgovori (08) biće održani u četvrtak 10. marta u 18. časova.

Tema: „Modernizam i problemi kontekstualizacije i istorizacije socijalističkih spomenika“.

Učestvuju: Tihana Pupovac, Milan Rakita, Branislav Dimitrijević. 

Moderiraju: Marija Đorgović i Tatomir Toroman.

Socijalistički spomenici posvećeni NOB-u i revoluciji (kao i šire socijalističko nasleđe) nakon epohe rušenja, uklanjanja i omalovažavanja, bude nova interesovanja i postaju predmet novih čitanja i tumačenja. U okviru Razgovora o Jugoslaviji predstavićemo glavne ideje sa dvodnevne konferencije u Zagrebu pod nazivom Socijalistički spomenici i modernizam (iz novembra 2015. godine u okviru projekta Heroes we love) i nastaviti sa debatom.

“Međunarodni dvodnevni simpozij Socijalistički spomenici i modernizam osvrće se na problem historizacije socijalističkih spomenika kako u terminima povijesti umjetnosti tako i s obzirom na historiju nekadašnjih socijalističkih država i emancipatornih borbi koje su inspirirale Modernizam. (…) Modernizam će ovdje biti uzet kao društveno-politička baza čija su (ideološka) nadgradnja spomenici trebali biti, to jest, socijalizam će biti shvaćen prije svega i kao modernistički projekt. Razumijevajući modernizam ne samo kao period u povijesti umjetnosti već kao socijalnu i političku praksu, preispitati će se sličnosti i razlike memorijala u socijalističkim zemljama sa njihovim Zapadnim inačicama. Propitujući, pak, propadanje i rušenje socijalističkih spomenika nakon pada Željezne zavjese, kao i nedavne pokušaje njihove valorizacije sa pozicije materijalističke historije konferencija će sa osvrnuti na estetičku fetišizaciju Modernizma danas te na pokušaje njegove aproprijacije u kanone nacionalnih umjetnosti.”

Dafne Berc, Lana Lovrenčić i Tihana Pupovac

O učesnicima:

Tihana Pupovac – doktorantica na ZRC SAZU i članica udruge SF:ius. Bavi se Rousseauom, rusoizmom u post-marksističkoj teoriji, kao i teorijom i kritikom postsocijalizma. U proteklih nekoliko godina koordinira i sudjeluje u brojnim projektima o spomenicima NOB-a. Područja rada i interesovanja obuhvaćaju i modernu europsku filozofiju, teoriju ideologije, psihoanalizu, strukturalizam, teorijski antihumanizam, lijevi feminizam i emancipacijske prakse žena u socijalističkim revolucijama.

Milan Rakita je diplomirao na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Polaznik Centra za ženske studije i istraživanje roda (1997/98), Alternativne akademske obrazovne mreže (2001/02) i Škole za istoriju i teoriju umetnosti/slike Centra za savremenu umetnost u Beogradu (2000/01). Član uredništva časopisa za savremenu umetnost i teoriju Prelom (2001- 2009), te urednik i saradnik u teorijskoj, novinskoj i marketinškoj periodici (Glasnik za društvene nauke, Liceulice, RLN, Marketing Srbija). Pored rada u industriji oglašavanja i agencijama za istraživanje tržišta i javnog mnjenja, objavljuje članke i učestvuje u istraživačkim projektima u oblasti teorije ideologije, problematikâ prostornosti i arhitekturalnosti društvenih odnosa, area studies i društveno-političkog delovanja.

Tihana Pupovac i Milan Rakita su sarađivali na izložbi Putevima revolucije” u okviru projekta Neprimjereni spomenici

https://www.facebook.com/Neprimjerenispomenici/

www.inappropriatemonuments.org

Dr Branislav Dimitrijević – istoričar i teoretičar umetnosti, kustos, predavač na Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost, Akademiji Nova i Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Učesnik je velikog broja međunarodnih stručnih konferencija, gostovao je na mnogim univerzitetima i umetničkim školama. Objavio je u zemlji i inostranstvu veliki broj eseja i studija u oblasti savremene vizuelne umetnosti i teorije umetnosti, popularne kulture i filma; priredio je različite publikacije, zbornike tekstova, umetničke monografije i kataloge. Kao kustos učestvovao je u realizaciji velikih međunarodnih izložbi; dva puta je bio kustos paviljona Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu. U partnerstvu sa Branimirom Stojanovićem i Branislavom Anđelković formirao i vodio “Školu za istoriju i teoriju umetnosti/slike” (1999-2002) i pokrenuo časopis “Prelom”. Dimitrijevićeva primarna akademska i istraživačka interesovanja su: umetničke prakse u 20. veku, umetnost i kultura u socijalističkoj Jugoslaviji, savremena vizuelna umetnost u Jugoistočnoj Evropi, kustoske prakse, teorija vizuelne kulture i filma.

Linkovi:

https://independent.academia.edu/BranislavDimitrijevic

http://pescanik.net/author/branislav-dimitrijevic/

 

Tokom Razgovora (08) imaćete priliku da vidite fotografije spomenika iz foto arhiva MIJ. Zahvaljujemo se Radovanu Cukiću.

Uskoro:

Sledeći program (Razgovori (09)) je u četvrtak 31. marta u 18. časova. Povodom naše izložbe “Dizajn za novi svet” razgovaraćemo o jugoslovenskom grafičkom dizajnu u post-jugoslovenskom kontekstu.

  • Dan: 10.03.2016-20.06.2024.
  • Vreme: 18:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU