Lista programa

Razgovori o Jugoslaviji: uvod u (post) jugoslovenske studije

Druga sesija održaće se 13. decembra u 14 časova

 

 

Učestvujte, pitajte i komentarišite na drugoj sesiji u okviru programa  Razgovori o Jugoslaviji: uvod u (post) jugoslovenske studije, u subotu 13. decembra, u 14 časova, u Muzeju istorije Jugoslavije.

O problematici stvaranja Jugoslavije govoriće:

  • Danilo Šarenac, istoričar- o „Niškoj deklaraciji“ objavljenoj  7. decembra 1914, u kojoj je kao ratni cilj Kraljevine Srbije istaknuta borba za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca;
  • Ljubinka Trgovčević, istoričarka- o angažovanju naučnika na stvaranju jedinstvene države;
  • Marko Pišev, antropolog, kritička analiza dela „Balkansko poluostrvo“ Jovana Cvijića;
  • Monika Milosavljević, arheološkinja, kritička analiza dela „Etnogeneza Jugoslovena“ Nika Županiča.

 

U okviru stalnog programa kroz predavanja, svedočanstva, tribine, debate, seminare, radionice i čitalačke grupe, bavićemo se transdisciplinarnom kulturološkom analizom raznih jugoslovenskih fenomena.

Program uređuje Tatomir Toroman, etnolog-antropolog, kustos Muzeja istorije Jugoslavije.

Učešće na programu je besplatno.

Ukoliko imate dodatna pitanja pišite nam na: [email protected]

Naš rad pratite preko društvene mreže: https://www.facebook.com/razgovoriojugoslaviji

  • Dan: 13.12.2014-19.06.2024.
  • Vreme: 14:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU