Lista programa

Ruska avangarda i moderna arhitektura u Srbiji – XX vek uticaji i refleksije

predavanje Vanje Panića

U okviru pratećih programa izložbe Ruska avangarda u Beogradu dr Vanja Panić sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu će održati predavanje Ruska avangarda i moderna arhitektura u Srbiji – XX vek uticaji i refleksije u sredu 24. februara u 18 časova.

Kako su u procesu uvođenja ideja i principa Moderne i umetničkih avangardi na arhitekturu uticali prelomni događaji u savremenom kulturnom diskursu treće decenije XX veka kao što su pojava Zenitizma i avangardnih časopisa, prve izložbe avangardne i savremene umetnosti i arhitekture, saradnja i prisustvo čehoslovačke i ruske umetničke scene, formiranje GAMP-a, pod uticajem istovremenih tokova evropske Moderne, na primer, CIAM-a, funkcionalizma sa posebnim akcentom na rusku avangardu i konstruktivizam.

Arhitektura Moderne postaje sve važniji činilac u osavremenjivanju društva, postavljanju novih prostornih, funkcionalnih i oblikovnih standarda, i formiranju umetničkog i arhitektonskog identiteta urbanih sredina.

Snaga modernističkih ideja i savremenost projekata srpskih i jugoslovenskih modernista u refleksiji ruske avangarde prikazani su na karakterističnim arhitektonskim konkursima i projektima, ali i na realizacijama javnih objekata, uključiće srpsku Modernu u opštu evropsku sliku savremene umetnosti i arhitekture XX veka.

Program se održava u bioskopskoj sali Muzeja 25. maj u okviru kompleksa MIJ.

Nakon programa posetioci mogu da obiđu sve aktuelne izložbe pošto će Muzej od 23. do 28. februara 2016. biti otvoren do 21 čas.

  • Dan: 24.02.2016-20.06.2024.
  • Vreme: 18:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU