Lista programa

Stručna vođenja kroz izložbu Jugoslavija: od početka do kraja

Kroz izložbu vas vode svake subote u decembru autori i kustoskinja izložbe.

 

Tokom decembra 2012 i januara 2013. godine u Muzeju istorije Jugoslavije biće organizovana stručna vođenja kroz izložbu Jugoslavija: od početka do kraja. Autori i kustoskinja izložbe će upoznati posetioce sa zanimljivim epizodama i okolnostima važnim za razumevanje istorije Jugoslavije od njenog osnivanja 1918. godine do kraja 1991. Stručna vođenja biće organizovana subotom u 13 časova.

Na veb sajtu muzeja kao i na muzejskoj fejsbuk stranici će biti redovno postavljana obaveštenja o rasporedu stručnih vođenja.

8. decembar 2012. kroz izložbu vodi sociolog dr Jovo Bakić

15. decembra 2012. kroz izložbu vodi istoričar dr Hrvoje Klasić

22. decembra 2012. kroz izložbu vodi kustoskinja izložbe Ana Panić

12. januara 2013. kroz izložbu vodi istoričar dr Vladimir Petrović

19. januara 2013. kroz izložbu vodi istoričar dr Srđan Cvetković

26. januara 2013. kroz izložbu vodi istoričarka dr Ivana Dobrivojević

2. februara 2013.  kroz izložbu vodi kustoskinja izložbe Ana Panić

9. februara 2013. kroz izložbu vodi istoričar dr Hrvoje Klasić

16. februara 2013.  kroz izložbu vodi istoričar dr Srđan Cvetković

23. februara 2013. kroz izložbu vodi sociolog dr Ivana Dobrivojević

2. marta 2013. kroz izložbu vodi istoričarka dr Jovo Bakić

Na Balkanskom poluostrvu je tokom najvećeg dela XX veka postojala država inspirisana nastojanjem da u zajednicu okupi Južne Slovene. Jugoslavija, koja je više puta nastajala i nestajala, menjala ime i granice, političko i društveno uređenje, obeležena je izuzetnom kompleksnošću nacija i vera, kultura i običaja na srazmerno malom geografskom području. Hvaljena i osporavana, izgrađivana i potkopavana, krajem XX veka nestala je s geografske i političke mape sveta, ali njeno nasleđe i danas snažno utiče na živote ljudi s ovog prostora.

  • Dan: 08.12.2012-02.03.2013.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU