Lista programa

Umetnost protiv zaborava

individualno sećanje na kolektivnu prošlost

Zbog velikog interesovanja publike izložba je produžena do 17. oktobra 2015. godine

Kako u ličnom, tako i u kolektivnom pamćenju, svesno (ili nesvesno) biramo šta ćemo pamtiti a šta zaboraviti. Sećamo se u zavisnosti od konteksta i okruženja u kome se nalazimo, sećanja se menjaju kako bi odgovarala našim sadašnjim identitetima. Iako su sve memorije jednake, kako je  Bogdan Bogdanović umeo da kaže, sećanje i istorija nisu sinonimi. Sećanja su subjektivna, ona su kostrukt prošlosti iz današnje perspective. Polaziti od sopstvenog iskustva je u istoriografiji pogubno jer briše mogućnost multiperspektivnosti i višeglasja, ali se individualno potpuno drugačije sagledava u umetničkim projektima gde je moguće povezivanje suprostavljenih viđenja i vrednosti jer se ne žudi za konsenzusom.

Umetnici zastupljeni na izložbi pričaće o svom radu i umetničkom pristupu još uvek nerasvetljenim, “osetljivim”, a često i kontroverznim temama koje preispituju, dok će Janis Tumazis, sa pozicije teoretičara umetnosti, profesora i kustosa u svojoj prezentaciji Ponos i predrasuda: fotografija i sećanje predstaviti trenutno naročioto aktuelnu temu izlaganja fotografija nasilja u vojnim muzejima.

Razgovor će se voditi na engleskom jeziku, ulaz je slobodan.

Kao i svake subote tokom trajanja izložbe, od 13 časova u Muzeju 25 Maj biće organizovana porodična radionica sa ciljem preispitivanja sećanja i uloge fotografija u kreiranju i čuvanju sećanja polazeći od kratkog pregleda istorije čuvanja lika od drevnog Egipta preko Grčke do portreta kraljeva i kraljevskih porodica u baroku pa sve do pojave fotografije, sa velikim brojem primera prilagođenih dečijem uzrastu. Da bi se učesnicima radionice približio pojam prošlosti kao i čuvanja prošlosti polazi se od ličnog aspekta odnoso od njihovih porodičnih fotografija koje će doneti na radionicu. Analizirajući njihove porodične fotografije, šta one za njih predstavljaju i kako ih čuvaju, kako su ih njihove bake čuvale a kako oni sada, deca će postepeno dolaziti do saznanja na koji način se čuva ali i kreira kolektivno sećanje i koja je uloga muzeja u tom procesu.  Učestvovanje roditelja na radionici stvoriće utisak vrlo intimnog iskustva svakom učesniku radionice sa jedne strane, daće važnost njihovoj porodičnoj istoriji sa druge strane ali će i omogućiti  kolektivno porodično iskustvo u muzeju.

  • Dan: 19.09.2015-13.07.2024.
  • Vreme: 13:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU