Lista programa

Vođena tura: Kolektiv Matrijaršija na stalnoj postavci

Na stalnoj postavci koju smo nazvali Muzejska laboratorija kustosi i umetnici stalno eksperimentišu. Ovoga puta, kroz razgovor sa kustoskinjama Veselinkom Kastratović Ristić i Simonom Ognjanović, članovi i članice Autonomnog kulturnog centra Matrijaršija pojasniće nam kako je nastao deo postavke pod nazivom „Optički sumnjivo“. 

Tokom vođene ture razgovaraćemo o pitanju kulturno-društvene nadgradnje radnika. Borba radnika za slobodno vreme i dostupnost kulturnog sadržaja bila je deo širih borbi za poboljšanja uslova rada i života. U fokusu ovog razgovora biće položaj grafičkih radnika koji su bili izuzetno aktivni u ovim borbama, osvetljen i iz perspektive muzejske kolekcije, kao i iz pozicije članova jednog savremenog grafičkog kolektiva.

U muzejskoj kolekciji ova tema predstavljena je kroz brojne dokumente o koncertima, matineima, igrankama i ostalim kulturno-umetničkim manifestacijama Saveza grafičkih i tipografskih radnika Jugoslavije. Upravo je ovaj segment bio posebno zanimljiv AKC Matrijarišija tokom istraživanja Zbirke štampanog materijala Muzeja, jer ovi materijali svedoče o specifičnim modelima samoorganizovanja i udruživanja grafičkih radnika tokom međuratnog perioda u cilju razvijanja mreža solidarnosti, borbe za radnička prava i bolje uslove rada radi zaštite njihovog zdravlja i života. Kako članovi i članice AKC Matrijaršija ističu: „Aktivno delovanje grafičkih radnika tokom treće i četvrte decenije XX veka posmatrali smo kao paradigmu radničkog pokreta i organizovanja u duhu ideje o nepostojanju granica između života, rada i umetnosti. Dokazi koje smo pronašli u arhivama otkrili su nam „poznat“ svet, blizak, prepoznatljiv, poznatu groznicu, nemir i trud da se organizuje život i rad na drugarski i slavljenički način”.

  • Dan: 05.11-05.11.2022.
  • Vreme: 13:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU