Lista programa

Vođena tura kroz izložbu „Tito u Africi – slike solidarnosti“

Deo izložbe: Tito u Africi – slike solidarnosti

Kustoskinja izložbe Mirjana Slavković će se tokom vođenja osvrnuti na fenomene antikolonijalizma i solidarnosti koji su u jugoslovenskom okruženju bili deo javnog govora a danas su gotovo potpuno zaboravljeni.

Moći ćete da čujete po čemu se razlikovao odnos Jugoslavije kao zemlje osnivača Pokreta nesvrstanih prema zemljama Afrike od dominantnog kolonijalnog narativa. Zbog čega je jugoslovenska spoljna politika od pedesetih godina bila usmerena ka stvaranju veza sa zemljama Afrike? Koje su sličnosti Narodno oslobodilačke borbe koju je Jugoslavija vodila tokom Drugog svetskog rata sa borbom kroz koju su nedavno prošle ili prolaze zemlje Afrike kako bi stekle svoju nezavisnost? Koliko su iskustva Jugoslavije koja je nedavno prošla proces industrijalizacije mogla da doprinesu razvoju novonastalih država?

Ovo su neka od pitanja koja pokreće izložba Tito u Africi – slike solidarnosti i o kojima će biti reči tokom vođenja jedne od kustoskinja izložbe, antropološkinje Mirjane Slavković, koordinatorke za međunarodnu saradnju Muzeja Jugoslavije.

Muzej 25. maj - Izložbeni prostor levo
  • Dan: 29.10-29.10.2017.
  • Vreme: 13:00
  • Kapacitet: 50

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU