Lista programa

#YU100

Povodom stogodišnjice ujedinjenja jugoslovenskih naroda i stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koja se obeležava 1. decembra 2018, Muzej Jugoslavije pripremio je promotivnu akciju #yu100, koja počinje u utorak 16. oktobra.

Akcija ima za cilj da promoviše bogati muzejski fond i približi ga najširoj publici izmeštanjem priča o predmetima iz svojih kolekcija izvan muzejskog kompleksa.

Promotivne ulaznice sa fotografijama predmeta biće postavljene na sto lokacija u Beogradu, a svaka od njih nosi priču o jednom predmetu iz fonda Muzeja Jugoslavije. Lokacije su pažljivo odabrane da direktno korespondiraju sa biografijama predmeta, što omogućava da prolaznici bliže upoznaju ne samo zanimljive priče o muzejskim predmetima, već i da na drugačiji način sagledaju istoriju grada.

Ulaznice će biti postavljane u nekoliko etapa u periodu do 1. decembra. Svaka etapa biće najavljena na društvenim mrežama, a oni koji pronađu ulaznice biće pozvani da ih slikaju i podele uz haštag #yu100.

Ulaznica važi za dve osobe i posetioci je mogu iskoristiti do kraja 2018. godine.

  • Dan: 15.10-01.12.2018.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU