Lista programa

Zauzmi stranu

Letnja škola od 01 – 08.09.2016.

Ovim projektom Muzej istorije Jugoslavije, Evropa Nostra Srbija i Share Fondacija pokreću novi obrazovni ciklus u želji da aktuelizuju društvenu odgovornost domaćih institucija, podstaknu angažovanje zajednica i osiguraju proaktivni pristup upravljanju muzejskim nasleđem.

Zauzmi stranu je eksperimentalni sedmodnevni program koji objedinjuje interdisciplinarna predavanja, mentorski rad i istraživanja, kao pripremu za debatu na „vruće teme” muzejske etike i društvene uloge institucija javne memorije. Tema ovogodišnje škole Granice participacije u muzejima usmerena je ka preispitivanju ključnih ideja neophodnih za razvoj otvorenog, inkluzivnog i kritičkog muzeja, otvarajući različite perspektive i argumentujući suprotstavljene stavove.

Tokom letnje škole, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa radom muzeja „iza zavesa”, da razumeju aktuelne teorije savremene muzeologije, studija nasleđa i kulturne politike, da organizuju timska istraživanja, kao i da ovladaju veštinama debatnog kluba i javnog prezentovanja. Fokus letnje škole je na procesu razvoja kritičkog mišljenja koji će se završiti javnom debatom na koju će biti pozvani donosioci odluka i muzejski stručnjaci iz raznih krajeva Srbije.

 

Biografije predavača

Katarina Živanović je kustos i koordinator za međunarodnu saradnju i projekte u Muzeju istorije Jugoslavije.  Završila je arheologiju, master studijije kulture i roda, magistrirala menadžmet u kulturi i doktorirala muzeologiju i heritologiju na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Osim interdisciplinarnosti, njenu profesionalnu biografiju karakteriše angažman u različitim resorima – kulturi, obrazovanju, turizmu i lokalnoj samoupravi, ali i različitim sektorima – od civilnog i privatnog do javnog. Katarina ima petnaestogodišnje iskustvo u upravljanju arheološkim nalazištima i muzejskim kolekcijama, razvoju kulturno-turističkih proizvoda, edukaciji u muzeologiji, kreiranju muzejskih postavki i izradi menadžment planova za kulturna dobra na Listi svetske baštine. Tokom svog profesionalnog iskustva posebnu pažnju posvetila je uključivanju zajednica u proces interpretacije, zaštite i korišćenja kulturnog nasleđa.

Višnja Kisić je istoričarka umetnosti, master kulturne politike i menadžmenta i doktor nauka muzeologije i upravljanja kulturnim nasleđem. Aktivna je kao menadžerka, istraživač i predavač u polju upravljanja, interpretacije i politika kulturnog nasleđa, sa posebmin fokusom na društvenu zaštitu nasleđa, participaciju i konfliktno nasleđe. Višnja je generalna sekretarka Evropa Nostre  Srbija, najveće evropske mreže civilnog društva u oblasti nasleđa, i pokretač je i menadžerka brojnih projekata vezanih za korišćenje, interpretaciju i komunikaciju kulturnog nasleđa. Radi kao predavač pri UNESCO Master programu za kulturnu politiku i menadžment i pri Centru za muzeologiju i heritologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Radila je u kustoskim i edukativnim odeljenjeima Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja Pegi Gugenhajm, Venecijanskog bijenala, Muzeja umetnosti i arheologije u Kolumbiji. Dobitnica je prestižne evropske nagrade za kulturnu politiku CPRA 2013 na temu kulturnih politika vezanih za nasleđe, konflikte i procese pomirenja i izgradnje mira na Balkanu.

Goran Tomka je istraživač, trener i predavač u oblasti kulturne politike, studija kulture i kulturnog turizma. Predaje na Fakultetu za sport i turizam iz Novog Sada i na UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a gostovao je kao predavač na Univerzitetima u Lionu (FR) i Fort Kolinsu (SAD). U svojim istraživanjima bavio se između ostalog diskursima o publici, politikama kreativnih industrija i izazovima interkulturnog dijaloga i politikama kulturne raznolikosti. Redovno izlaže na međunarodnim konferencijama i objavljuje u časopisima i publikacijama u zemlji i inostranstvu. Izvestilac je o kulturnim politikama u Srbiji za Kompendijum kulturnih politika Saveta Evrope. Osim istraživačkog poziva, drži radionice, seminare i predavanja iz menadžmenta u kulturi i medijima, a naročito razvoja publike.

Nevena Krivokapić je medijska pravnica, specijalizovana za onlajn medije, slobodu izražavanja u digitalnom okruženju i informacionu privatnost. Medijsko pravo je postalo fokus njene karijere 2011. godine kada je kao studentkinja Pravnog fakulteta pobedila na međunarodnom takmičenju Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition, na Univerzitetu Oxford. Nakon rada kao pripravnik u advokatskoj kancelariji Stojković i Prekajski,  od 2013. godine posvetila se istraživanju karakteristika novog medijskog ekosistema i položaja onlajn medija kroz aktivnosti Share Fondacije. Saradnja sa takmičenjem Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition se nastavila te je Nevena danas koordinator svih 5 regionalnih rundi koje se održavaju na 4 kontinenta, kao i finalnog takmičenja na Univerzitetu Oxford. Kroz takmičenje na Univerzitetu Oxford i rad u advokatskoj kancelariji, Nevena je u praksi razvila veštine argumentovanja i vođenja debate, što je značajno doprinelo njenom profesionalnom razvoju, jer je 2015. postala advokatica i članica Komisije za žalbe Saveta za štampu.

Relja Dereta poseduje deset godina iskustva gotovo svakodnevnog javnog nastupa, od držanja treninga do plesnih performansa. Svoja iskustva u radu kao instuktor argentinskog tanga, trener aktivizma i trener govornika je povezao u jedinstven, sveobuhvatni sistem razvoja veština komunikacije i javnog nastupa – od osmišljavanja koncepta, preko razrade strukture govora do vežbanja samog nastupa i prevazilaženja treme. Savetuje svetske eksperte u formulisanju njihovih ideja sarađivao je kao trener i konsultant sa nizom globalnih i regionalnih kompanija i institucija (Publicis, Comtrade, Direct Media, British Council, Erste Bank). Pripremao je individualno preko 80 govornika na TEDx konferencijama u Beogradu. Aktivan je u startup zajednici u Beogradu, kao konsultant i mentor pri relevantnim institucijama (Startit, ICT Hub, Inovacioni fond) i nizu startupova. U periodu 2010-2015. radio je kao instruktor i koordinator projekata u Institutu Tango Natural. Bio je i koordinator Škole aktivizma, kroz koju su stotine mladih usvojili veštine aktivizma i organizovali brojne projekte.

 

Program letnje škole

1. septembar, 10.00 – 17.00, MIJ

Pozdravna reč: Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije

Participacija: teorijske osnove, primeri praksi i dileme

Predavači: Katarina Živanović, Višnja Kisić, Goran Tomka

 

2. septembar, 10.00 – 17.00, MIJ

Muzej istorije Jugoslavije u kontekstu participacije

Kustosko vođenje : Sara Sopić

Debatne veštine i forme prezentovanja slučajeva

Predavač i trener: Nevena Krivokapić

 

3. septembar, 10.00 -17.00, MIJ

Samostalno istraživanje po grupama i priprema argumentacije za i protiv participacije

 

4. septembar , 10.00– 17.00, MIJ

Samostalno istraživanje po grupama i priprema argumentacije za i protiv participacije

 

5. septembar, 10.00 – 17.00, MIJ

Razrada koncepta

Mentorski rad sa grupama

Mentori: Katarina Živanović, Višnja Kisić, Neven Krivokapić, Goran Tomka

 

6. septembar , 10.00 – 17.00, MIJ

Prezentacione veštine i rad na prezentaciji grupa

Predavač: Relja Deret

Mentorski rad sa grupama

Mentori: Katarina Živanović, Višnja Kisić, Neven Krivokapić, Goran Tomka, Relja Dereta

 

7. septembar, 10.00 – 17.00, MIJ

Prezentacione veštine i rad na prezentaciji grupa

Mentorski rad sa grupama

Mentori: Katarina Živanović, Višnja Kisić, Neven Krivokapić, Goran Tomka, Relja Dereta

 

8. septembar, 16.00-20.00, MIJ

Okupljanje grupa i priprema za javnu prezentaciju

Javno suđenje participaciji u muzejima

  • Dan: 01.09-08.09.2016.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU