Publikacija „Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv”

Muzej Jugoslavije i Centar za američke studije, pri Filozofskom fakultetu u Beogradu, pod pokroviteljstvom ambasade SAD u Srbiji, realizovali su zajedničku virtuelnu izložbu „Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv”. Koristeći kao polaznu tačku bogatu foto-arhivu Muzeja, publici na društvenim mrežama predstavljen je tok jugoslovensko-američkih odnosa kroz različite dekade, od četrdesetih do osamdesetih godina dvadesetog veka.

Kroz priče koje se sastoje od foto-materijala, isečaka iz štampe, plakata, anegdota i edukativnih tekstova, publika može kroz pretraživanje oznake #YU_US na društvenim mrežama (facebook, instagram, twitter), bliže da se upozna sa nekim od glavnih tačaka odnosa između dveju zemalja u pomenutom periodu.

Zbog prirode same foto-dokumentacije, koja se zasniva na foto-arhivu Josipa Broza Tita, izložba u najvećoj meri prikazuje značajne susrete predsednika Jugoslavije sa brojnim uglednim američkim ličnostima iz sfere politike, kulture, umetnosti, nauke, i mnogih drugih, koji su ostavili značajan trag u istoriji SAD.

„Cilj nam je bio da prikažemo sadržajnost odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Jugoslavije, koji su kroz istoriju, naročito u periodu hladnog rata, imali globalni značaj. Susreti Josipa Broza Tita sa američkim predsednicima i visokim državnicima svakako najbolje ilustruju političke odnose dve države, dok prijemi filmskih zvezda, astronauta, novinara i drugih uglednih ličnosti slikovito prikazuju bogatu kulturnu saradnju Amerike i Jugoslavije”, ističu iz Muzeja Jugoslavije i Centra za američke studije.

Izložba je realizovana u periodu od 1. marta do 1. maja 2021. godine na stranicama u okviru društvenih mreža Muzeja i Centra. Njеnu završnicu čini digitalni katalog, koji je slobodan za preuzimanje sa sajta Muzeja Jugoslavije, a u kome se nalaze prošireni tekstovi i selekcija vizulenog sadržaja koji čine onlajn postavku „Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv”.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU