Elizabeta Šeleva

  • Tema: Nacionalizmi
  • Govornik: Elizabeta Šeleva
  • Starost govornika: 1945-1965
  • Mesto snimanja: Skopje
  • Predmet: Servis za kafu, Bugarska, poklon Titu, radnici Varne, 15. jun 1948. godine