Husnija Kamberović

  • Tema: Jugoslovenstvo
  • Govornik: Husnija Kamberović
  • Starost govornika: 1945-1965
  • Mesto snimanja: Sarajevo
  • Predmet: “Dvoboj”, Paja Jovanović, poklon Službe državne bezbednosti, 1959