Svetlana Slapšak

  • Tema: Umetnost i vlast
  • Govornik: Svetlana Slapšak
  • Starost govornika: 1945-1965
  • Mesto snimanja: Ljubljana
  • Predmet: “Portret devojčice (Bosanka)”, Ljubo Lah, masna kreda na papiru, poklon ugostiteljskog preduzeća “Evropa”, Sarajevo, 1961. godine