Tvrtko Jakovina

  • Tema: Spoljna politika
  • Govornik: Tvrtko Jakovina
  • Starost govornika: 1965-1980
  • Mesto snimanja: Zagreb
  • Predmet: Portret Ričarda Niksona, predsednika SAD sa suprugom i decom, sa posvetom kojom zahvaljuje na gostoprimstvu u Jugoslaviji