Venita Popović

  • Tema: Modernizacija
  • Govornik: Venita Popović
  • Starost govornika: 1945-1965
  • Mesto snimanja: Zenica
  • Predmet: Vezeni peškir sa porukom Titu, Prvi kongres žena BiH