Zdenka Badovinec

  • Tema: Bratstvo i jedinstvo
  • Govornik: Zdenka Badovinec
  • Starost govornika: 1945-1965
  • Mesto snimanja: Ljubljana
  • Predmet: Muzej 25. maj, poklon grada Beograda, za rođendan 1962. godine, arhitekta: Mihailo Mika Janković