Knjiga : Drugi Kongres Antifašističke omladine Jugoslavije 1944

 • Zbirka: Biblioteka celina Josip Broz Tito
 • Autor: Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije
 • Država:
  • Hrvatska
  • Jugoslavija
 • Mesto: Senj
 • Vrsta predmeta: Knjiga
 • Materijal:
  • Papir
  • Svila
 • Vreme : 1944.
 • Da li je izložen? Da
 • Inventarni broj: II 86/3-8690

Spremajući se za završne borbe protiv nemačkog okupatora formirana je, u proleće 1944. godine, partizanska štamparija „Primorski vjesnik” za potrebe Narodnooslobodilačkog pokreta u Hrvatskom primorju. Štamparija  je bila smeštena u šumi, na nadmorskoj visini od 1100m, na oslobođenom delu predela Stipečevi Laži, iznad sela Bribira. Omladinci su radili danju i noću štampajući letke, proglase, listove, brošure, sve do kraja aprila 1945, a da ih neprijatelj nije otkrio. Knjiga je prvi i jedini primerak iz ove štamparije, sa posvetom omladine Hrvatskog primorja i crtežom lika Josipa Broza u linorezu, plave boje, sa inicijalima koje je ostavio umetnik Zdenko Venturini.

Na Drugi kongres antifašističke omladine Jugoslavije, u oslobođeni Drvar, 2. maja 1944. došlo je 816 izabranih delegata (582 mladića i 234 devojke) iz svih krajeva Jugoslavije koji su stigli pešice, uz napore i borbu, sa oslobođenih i neoslobođenih teritorija. Vrhovni komandant, Josip Broz Tito, odao je priznanje omladini za ispoljeni heroizam u borbi protiv okupatora i uputio proglas omladini Jugoslavije i drugih zemalja da se ujedine protiv fašizma do konačne pobede i slobode.