Plakat „Komemorativna izložba umetnika – slikara poginulih u Narodnooslobodilačkoj borbi”

 • Zbirka: Zbirka štampanog materijala
 • Autor: Milo Milunović
 • Država:
  • Jugoslavija
  • Srbija
 • Mesto: Beograd
 • Vrsta predmeta: Plakat
 • Materijal: Papir
 • Vreme : 1945.
 • Da li je izložen? Da
 • Inventarni broj: 2-29-912

Marta 1945. godine, u oslobođenom Beogradu otvorena je Komemorativna izložba umetnika – slikara poginulih u Narodnooslobodilačkoj borbi. Dok su još trajale borbe na Sremskom frontu i u drugim delovima Jugoslavije, Beograđani su u Umetničkom paviljonu na Kalemegdanu mogli da pogledaju dela poginulih slikara iz različitih krajeva Jugoslavije. Plakat, koji se čuva u Muzeju Jugoslavije, svedoči o želji nove vlasti da naglasi svejugoslovenski karakter partizanskog pokreta, kao i da pre zvaničnog završetka rata uspostavi komemorativne prakse i mehanizme nezaborava.