Plakat „Živela Jugoslovenska armija, čuvar slobode naših naroda!“

  • Zbirka: Zbirka štampanog materijala
  • Autor: Matija Zlamalik
  • Država: Jugoslavija
  • Mesto: Beograd
  • Vrsta predmeta: Plakat
  • Materijal: Papir
  • Vreme : 1944–1946.
  • Da li je izložen? Ne
  • Inventarni broj: 2-29-2916

Plakat sa natpisom Živela Jugoslovenska armija, čuvar slobode naših naroda! prikazuje razvojni put i pobede kroz koje su partizanske snage rasle do formiranja četiri oslobodilačke jugoslovenske armije.
Autor Matija Zlamalik, akademski slikar, kao član Propagandnog odeljenja Vrhovnog štaba NOB-a,  neposredno posle rata uradio je nekoliko plakata, koji su obeležili to vreme. Kao jedan od najistaknutijih dizajnera, bio je deo tima koji je 1946. godine obnovio rad Doma armije Vojske Jugoslavije, pa se pretpostavlja da je u tom periodu nastao i ovaj plakat.