Predeo II

 • Zbirka: Zbirka poklona – likovna umetnost
 • Autor: Nadežda Petrović
 • Država: Srbija
 • Mesto: Beograd
 • Vrsta predmeta: Slika
 • Materijal:
  • Karton
  • Ulje
 • Vreme : 1904.
 • Da li je izložen? Ne
 • Inventarni broj: 1-2-19

Sliku Predeo II Nadežda Petrović, po svom običaju nije datovala, ali se po karakterističnom, preciznom potezu može zaključiti da pripada prvom srbijanskom periodu, tačnije fazi Resnika, gde je najverovatnije i nastala, 1904. godine.

Nadežda Petrović (Čačak, 1873–1915, Valjevo) bila je najznačajnija srpska slikarka svog vremena. Kao izuzetno društveno angažovana, bila je aktivna u umetničkom krugu koji je oblikovao kulturnu pozadinu stvaranja zajedničke južnoslovenske države. Glavna ideja umetničkog pokreta bila je afirmacija jugoslovenskog kulturnog jedinstva sa jasnim političkim ciljem da umetnost posreduje u širenju i učvršćivanju ideje zbližavanja južnoslovenskih naroda, čak i pre stvaranja prve države Južnih Slovena, 1918. godine. Nadežda je bila uporna u održavanju južnoslovenskog kulturnog jedinstva preko upoznavanja, dopisivanja, susreta, organizacije umetničkih kolonija i pisanja kritika izložbe. Кao bolničarka, učestvovala je u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu tokom koga je i umrla od pegavog tifusa.

Slika Predeo II nastaje u godini kada se održava Prva jugoslovenska umetnička izložba u Beogradu, uklopljena u veliku državnu proslavu stogodišnjice Prvog srskog ustanka protiv Turaka 1804. godine. Slika je poklon grada Čačka Josipu Brozu Titu tokom posete 24. septembra 1959. godine i tom prilikom ispisana je iz fonda Narodnog muzeja u Čačku.