Lista izložbi

Figure sećanja

25.05.2015-04.05.2021.

Izložba Figure sećanja tumači rituale iz doba Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), koji su se održali do danas i mesto koje u njima imaju pisana reč, predmeti i objekti u sastavu današnjeg Muzeja Jugoslavije. Izložba nastavlja da istražuje na koji način različite društvene grupe stvaraju i održavaju sećanje na Jugoslaviju i Tita.

Pored već izloženih štafeta različitih darodavaca – pionira, omladine, pripadnika raznih saveza i udruženja, poljoprivrednika, građana različitih gradova i sela, kolektiva raznih preduzeća, boraca, vojske; poseban segment izložbe posvećen je obeležavanju 60 godina od prve proslave Dana mladosti i Prve štafete mladosti, 1957. godine. Na izložbi je posebno izdvojena pomenuta prva štafeta mladosti, a posetioci imaju priliku da pročitaju poruku koju nosi, sagledaju putanju njenog kretanja i da pogledaju arhivske fotografije i video-snimak štafetnog trčanja i sleta, održanog povodom prvog Dana mladosti na stadionu JNA.

Izložba Figure sećanja u drugom delu prikazuje putujuću rezidenciju ili Plavi voz kao sliku vremena koja otvara mogućnosti novog čitanja istorije, gde se putovanje prepoznaje kao autonomni mehanizam (pokretač) društvenih promena.

Titova putovanja vezuju se za vreme koje nije bilo epoha rata, već zaplašenog mira (Hladnog rata). Putujući, Tito je unosio novine među ljude i zajednice i tako sprovodio originalnu revoluciju u istoriji i memoriji sveta, ujedinjavajući mnogobrojne narode u snažnu i jedinstvenu celinu gde je svako birao svoj put i model razvitka. U tom smislu, kao značajna figura sećanja biće prikazan Plavi voz kroz više segmenata i otkriven fenomen Titovih putovanja po Jugoslaviji i svetu od 1947. do 1977. godine. Prvi put u javnosti će biti izložena maketa vagon-restorana koju je Fabrika železničkih vozila Boris Kidrič iz Maribora poklonila Titu 1964. godine. Kroz pregled Titove diplomatije, koja se odvijala i u putujućoj rezidenciji, predstavljeni su strani državnici koji su se susretali sa njim i obilazili razna industrijska postrojenja i objekte po Jugoslaviji. Poseban segment čini poseta britanske kraljice Elizabete II Jugoslaviji, 1972. godine, što je bila njena prva poseta nekoj socijalističkoj zemlji. Osim državnika, Plavim vozom putovali su i građani Jugoslavije, a svako Titovo putovanje ovim vozom bilo je praćeno mnogobrojnim organizovanim dočecima i ispraćajima u različtim mestima. U okviru ovog dela izložbe, posetioci će i dalje moći da vide poruke zvaničnih delegacija, stranih državnika, državnih i partijskih rukovodilaca, delegacija građana i udruženja, prikazane kroz spomen-knjige u multimedijalnoj formi, od 1982. godine.

Kao i do sada, na izložbi će svake subote u terminu od 10.00 do 14.00 časova biti organizovan Otvoreni depo koji posetiocima pružа mogućnost da se bolje upoznaju sa zbirkom štafeta koja se danas čuva u Muzeju, a koja broji preko 20.000 predmeta. Publika će moći da čuje zanimiljive priče o štafetama i njihovoj raznolikosti, kao i da ih bliže pogleda, podigne i detaljnije prouči.

Autori izložbe su Vesna Mikelić, viša kustoskinja Muzeja Jugoslavije, Marija Đorgović, kustoskinja Muzeja Jugoslavije i Radovan Cukić, kustos Muzeja Jugoslavije, saradnice na realizaciji izložbe su Vesna Pavlović i Ada Vlajić, kustoskinje Muzeja Jugoslavije, dok su autori postavke Dragana Marković, arhitektica i Mane Radmanović, grafički dizajner.

Autor: Dragana Marković

Autor: Marko Risović

Autor: Mane Radmanović

Autor: Mane Radmanović

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU