Lista izložbi

Nikad im bolje nije bilo?

27.12.2014-17.02.2015.

Izložba Nikad im bolje nije bilo? o modernizaciji svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji, koja prikazuje fenomen svakodnevice, slobodnog vremena i dokolice u Jugoslaviji, otvorena je 27. decembra (nekada Dan pionira)u Muzeju istorije Jugoslavije (MIJ). Projekat je rezultat istraživanja koje obuhvata period od 1950. do 1990. godine, a na postavci će biti izloženo preko 200 predmeta, 400 fotografija i 26 video klipova, koji na autentičan način svedoče o životu u socijalističkoj Jugoslaviji.

Autorka izložbe je Ana Panić, kustoskinja MIJ, a saradnici na projektu i autori tekstova dr Igor Duda, predavač istorije na Odsjeku za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i suosnivač Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma i dr Ivana Dobrivojević, naučna saradnica na Institutu za savremenu istoriju. Na projektu su angažovani istraživači i stručnjaci sa područja nekadašnje Jugoslavije, a biće korišćena muzejska, arhivska, bibliotečka i filmska građa i iz drugih institucija iz Srbije i regiona.

Nikad im bolje nije bilo? traga za odgovorima na pitanja: da li su Jugosloveni pronašli blagostanje; kako su ga, kada i zašto izgubili; kakav je bio sistem obrazovanja; kakav društveno–kulturni život; u kojim segmenita života se video modernizacijski skok. Ciljne grupe kojima je izložba namenjena su široke, ali su naročito važne mlađe generacije koje nemaju lična sećanja na Jugoslaviju, već prošlost percipiraju preko porodičnih priča i slika koje često pogrešno stiču putem medija, filmova, literature, kompjuterskih igrica i društvenih mreža.

Na izložbi će biti interpretirani i prikazani izvori i štampane publikacije (ideološka i političko-propagandna literatura, časopisi specijalizovani za pitanja slobodnog vremena, godišnjaci, stručni časopisi za turizam i turistički vodiči), analizirani načini predstavljanja svakodnevnog života u dizajnu, popularnoj kulturi, medijima, političkom govoru, zakonima i drugim pravnim aktima koji regulišu radno i slobodno vreme, fotografijama, razglednicama, televizijskim emisijama i filmovima i predmetima iz svakodnevnog života.

Projekat ima za cilj i intenzivniju interakciju sa publikom, koja će biti pozvana da donosi predmete iz tog perioda, ispriča svoja sećanja na život u socijalizmu i aktivno učestvuje u kreiranju sadržaja i komentarisanju na društvenim mrežama.

Izložba će biti otvorena do 17. februara 2015. godine, a tokom trajanja izložbe biće organizovan bogat prateći program u MIJ (dečije radionice, pozorišne predstave, projekcije filmova, vođenja sa poznatim ličnostima, predavanja, promocije), dok će autorska vođenja biti subotom u terminu od 13 časova.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU