JUGOSLAVIJA DANAS

 • Učesnici:
  • Ana Dević
  • Jernej Mleku
  • Olga Manojlović Pintar
  • Tanja Petrović
  • Vladimir Arsenijević
 • Vrsta: Video
 • Tema: Jugoslavija
 • Događaj: Konferencija: Muzealizacija Jugoslavije
 • Datum : 2.12.2018.

moderator: dr Tanja Petrović (Institut za studije kulture i sećanja ZRC SAZU, Ljubljana) govornici: dr Olga Manojlović Pintar (Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd), dr Jernej Mlekuž (Slovenački institut za migracije, ZRC SAZU, Ljubljana), Ana Dević (WHW, Zagreb), Vladimir Arsenijević (Krokodil, Beograd)

Konferencija Muzealizacija Jugoslavije – zamrzavanje ili aktivno pregovaranje zajedničkog nasleđa deo je programa obeležavanja 100 godina od osnivanja Jugoslavije, u organizaciji Muzeja Jugoslavije i Platforme za savremenu umetnost Kiosk. Konferencija istražuje razne statuse jugoslovenskog nasleđa, kao i potencijal ideja i vrednosti koje to nasleđe ima u sadašnjem trenutku, ali i značaj koji može imati u budućnosti. Tokom dva dana, u okviru različitih panela, zajedno sa sagovornicima i publikom otvorena su neka od sledećih pitanja: Da li je prošlost Jugoslavije već istorijski obrađena i pohranjena u muzejima i arhivima? Da li je sadržana u istorijskim tekstovima, raspravama, predmetima mnogobrojnih kolekcija, sećanjima? Da li je možemo razumeti kao završeni period u linearnom protoku vremena koji je iza nas ili pak kao politički i kulturni predeo koji je uvek u pokretu i uvek u nastajanju? Da li nam to zajedničko nasleđe može pomoći da razumemo neka dešavanja u današnjem trenutku, da razumemo neke od kriza kroz koje svet prolazi? Da li na primeru multinacionalne, multikonfesionalne zemlje sa sopstvenim putem u socijalizam, koja se raspala pre gotovo tri decenije, možemo razmišljati o mogućim rešenjima sadašnjih izazova? Projekat je realizovan uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije