Lista programa

Autorsko vođenje kroz izložbu Gradovi u pokretu – postosmansko nasleđe

Deo izložbe: Gradovi u pokretu – postosmansko nasleđe, na gostovanju u Istorijskom muzeju Srbije

U Istorijskom muzeju Srbije, kroz izložbu Gradovi u pokretu – postosmansko nasleđe, vodiće autorka prof. dr Nataša Mišković, profesorka na Bliskoistočnim studijama Univerziteta u Bazelu.

Gradovi u pokretu je izložba koja, kroz foto-građu preuzetu iz jugoslovenskih i turskih dnevnih listova, prati razvoj novih država

nastalih na ostacima Osmanskog carstva. Izložba predstavlja pažljivo odabrane dve stotine digitalno obrađenih fotografija koje beleže promene četiri grada: Beograda, Sarajeva, Istanbula i Ankare tokom ’20-tih i ’30-tih godina prošlog veka. Kroz objektive foto-reportera novina Politika i Vreme iz Beograda i Džumhurijet i Akšam iz Istanbula, izložba istražuje kako su obnovljeni centralni delovi ovih gradova da bi predstavili vrednosti novih vlada, kako je stvaran novi čovek – moderni građanin, uz pomoć masovnih sportskih manifestacija, novih trendova u odevanju i ponašanju, a s druge strane, kako se svakodnevica u čaršiji nastavila kao da se nikada ništa nije desilo.

Izložbu je realizovao Univerzitet u Bazelu u saradnji s Muzejem Jugoslavije.

  • Dan: 16.12-16.12.2017.
  • Vreme: 18:00
  • Kapacitet: 100

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU