Lista programa

Kustoske intervencije na izložbi „TANJUG javlja – rat je završen“

Deo izložbe: TANJUG javlja, rat je završen

Autorski tim, koji realizuje izložbu dokumentarnih fotografija TANJUG javlja – rat je završen, otvorenu u julu u Muzeju Jugoslavije, nastavlja da istražuje taj materijal izuzetnog istorijskog značaja. Interpretacije različitih istraživača, koje će biti predstavljene kroz video-snimke u okviru postavke od 20. avgusta, osvetljavaju neke od ključnih događaja i fenomena iz perioda od oktobra 1944. do novembra 1945. godine, zabeleženih na izloženim fotografijama TANJUG-ovih foto-reportera.

Nakon što je ovaj materijal prvobitno predstavljen u integralnoj formi, kustosi Radovan Cukić i Milica Tomić odlučuju da glas daju i istoričarima, istoričarima umetnosti i teoretičarima fotografije koji su imali prilike da ga u prethodnom periodu istražuju. Oni nude moguća tumačenja tih fotografija, koja će publici omogućiti da dublje zaroni u izabrane studije slučaja, ali i da spozna koji su sve to načini analiza fotografskog materijala kao nezamenjivog vizuelnog svedočanstva minule epohe.

U pomenutim video-materijalima, koji će osim na postavci od istog datuma biti dostupni i na jutjub kanalu Muzeja, govore: istoričarka umetnosti Milanka Todić, istoričar Bojan Dimitrijević, istoričarka Nataša Mataušić i vizuelni umetnik Davor Konjikušić. Neke od tema koje ovi istraživači pokreću su: rodna ravnopravnost u Jugoslaviji, vojna istorija pomenutog perioda, spasavanje dece koje je sprovela Dijana Budisavljević, ali i sâm rani rad redakcije TANJUG-a.

Prof. dr Milanka Todić, istoričarka umetnosti, redovna profesorka na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, čije istraživačko polje obuhvata istoriju i teoriju fotografije, kao i avangardnu umetnost, detaljno analizira fotografiju Koče Popovića sa velikog mitinga posvećenog emancipaciji žena. Profesorka Todić u svom komentaru daje širi kontekst akcentujući položaj žena u novoj Jugoslaviji i novostečenu ravnopravnost izvojevanu kroz borbu u Drugom svetskom ratu.

Istoričar Bojan Dimitrijević bavi se vojnom istorijom, ističući u svom izlaganju stanje na ulicama Beograda i Zagreba i stavljajući akcenat na atmosferu i vojnu tehniku, kako partizanskih,  nemačkih, tako i NDH snaga, zatečenih na ulicama tih gradova u prvim danima nakon oslobođenja.

Nataša Mataušić, istoričarka i kustoskinja Zbirke fotografija, filmova i negativa Hrvatskog istorijskog muzeja, analizira sadržaj fotografija kozaračke dece, premeštene iz ustaških sabirnih logora nedaleko od Jasenovca u Sisak zahvaljujući Dijani Budisavljević, ukazujući na značaj te foto-građe kao potvrde napora Dijane Budisavljević oko preuzimanja dece iz logora i njihove identifikacije, ali istovremeno i kao svedočanstva o stanju te dece.

Davor Konjikušić, vizuelni umetnik, analizira portrete radnica i radnika TANJUG-a, baveći se specifičnostima partizanske fotografije i njenom propagandnom ulogom, ali i osvrćući se na poziciju običnih radnika i radnica u kreiranju novog jugoslovenskog društva. Konjikušić skreće pažnju i na samu fotografiju kao medij, odnosno na ulogu i značaj arhivske fotografije.

Materijal predstavljen na izložbi tek nedavno je identifikovan kao celina u okviru bogate fotografske građe Muzeja Jugoslavije, a paralelno sa intervencijama na izložbi radi se i na dokumentaciji, kojom će čitava zbirka biti zaštićena kao kulturno dobro. Ovo je ujedno i prvi korak kojim Muzej otvara za javnost najstariji sačuvan deo foto-arhive Telegrafske agencije Nove Jugoslavije.

Izložba će biti otvorena do 30. septembra 2020. godine i realizuje se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Muzej Jugoslavije zahvaljuje TANJUG JP na ustupanju prava za korišćenje dela poslovnog imena za potrebe izložbe.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU