Lista izložbi

TANJUG javlja, rat je završen

05.07-20.12.2020.

U okviru programa kojim obeležava 75 godina od kraja Drugog svetskog rata, u Muzeju Jugoslavije je 5. jula otvarena izložba TANJUG javlja, rat je završen u objektu Muzej 25. maj. Na dokumentarnim fotografijama velike istorijske vrednosti, koje su prvi put predstavljene javnosti, publika može da vidi kako je izgledala Jugoslavija neposredno pre i posle oslobođenja. Autori izložbe su Radovan Cukić i Milica Tomić.

Pomenute fotografije koje su snimili TANJUG-ovi foto-reporteri Petar Obradović, Branko Savić i Isak Koen, tek nedavno su registrovane kao celina u okviru obimne foto-građe Muzeja Jugoslavije, a rad na pripremi izložbe prati i rad na dokumentaciji, kojom će čitava zbirka biti zaštićena kao kulturno dobro.

„Objektivom foto-reportera TANJUG-a zabeleženi su najvažniji društveno-politički događaji koji su se desili u ovom periodu. U više foto-reportaža mogu se videti aktivnosti, poput rada na obnovi saobraćaja, raščišćavanju ruševina, rada bolnica i dečjih domova, života u selima, a mogu se pratiti i kulturna dešavanja, kao i obnova sportskog i fiskulturnog života”, pojašnjavaju autori izložbe i dodaju:

„Posetioci izložbe će, kroz selekciju snimaka nastalih 1945, moći da vide dramatične scene završnih borbi za oslobođenje zemlje, najvažnije momente dovršavanja političke revolucije, opsežnih zahvata na obnovi zemlje i normalizaciji života, sveprisutnih ožiljaka i posledica rata, ali i početka institucionalizovanog rada na stvaranju novog, socijalističkog čoveka.”

Izložba TANJUG javlja, rat je završen prvi je korak kojim Muzej Jugoslavije otvara za javnost najstariji sačuvan deo foto-arhive Telegrafske agencije Nove Jugoslavije, koji je 1947. prenet u Kabinet maršala Tita, da bi kasnije postao deo kolekcije Muzeja.

Pored autora izložbe, Radovana Cukića i Milice Tomić, njenoj realizaciji doprinela je i saradnica na obradi fotografije, Jovana Stojadinović. Arhitekturu postavke radila je Milica Lopičić, dok je za dizajn bio zadužen Mane Radmanović.

Obeležavanje 75 godina od kraja Drugog svetskog rata, čiji je programski deo i izložba TANJUG javlja, rat je završen, biće oživljeno tokom godine i u okviru aktuelne izložbe Muzejska laboratorija u zgradi Starog muzeja, koja jugoslovensko nasleđe razmatra kroz prizmu višestrukih interpretacija. Za ovu priliku, intervencijom kustosa Muzeja, biće markirani eksponati relevantni u kontekstu kraja Drugog svetskog rata.

Pored izložbenog, biće realizovan govorno-edukativni program, tematska vođenja, kao i privatni narativi u vidu audio i video-zapisa.

Izložba TANJUG javlja, rat je završen biće otvorena do 31. decembra 2020. godine i realizuje se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Muzej Jugoslavije zahvaljuje TANJUG JP na ustupanju prava za korišćenje dela poslovnog imena za potrebe izložbe.

 

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU