Lista programa

Nesvrstani jugoslovenski modernizam

Deo izložbe: Prometeji novog veka

Onlajn diskusija „Nesvrstani jugoslovenski modernizam: između kulture, ekonomije i politike” održaće se u četvrtak 4. novembra u 18 časova i moći će da se prati uživo na Jutjub kanalu Muzeja Jugoslavije. Povod za razgovor je knjiga Bojane Videkanić „Nonaligned Modernism” (Nesvrstani modernizam), a pored autorke, učestvuju Ana Dević, sociološkinja, Jelena Vesić, istoričarka umetnosti i Tanja Petrović, antropološkinja. Moderatorka je Ana Panić, istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja Jugoslavije, koja je i koautorka aktuelne izložbe „Prometeji novog veka“ inspirisane 60-godišnjicom od održavanja Prve konferencije Pokreta nesvrstanih u Beogradu.

 Tokom razgovora biće reči o kulturnoj i umetničkoj produkciji u Jugoslaviji posmatranoj u širem političkom kontekstu samoupravljanja i Nesvrstanih. Takođe, govoriće se o specifičnostima jugoslovenskog modernizma, njegovim hibridnim formama i odnosu prema drugim kulturnim modelima širom zapadnog sveta i Globalnog juga, kao i o stvaranju svojevrsne transnacionalne postkolonijalne kulture kroz saradnju u okviru Pokreta nesvrstanih.

Autorka će predstaviti osnovne ideje knjige i svoja metodološka i teorijska polazišta, dok će Ana Dević govoriti o tome na koji način možemo ovu transnacionalnu umetničku i kulturnu interakciju smatrati alternativnom i „odozdo”, ako je Pokret nesvrstanih koncipiran kao saradnja između država („odozgo”). Tanja Petrović fokusiraće se na pitanja kako razmišljati o jugoslovenskom modernizmu i generalno umetničkoj produkciji u socijalističkoj Jugoslaviji izvan normativnih okvira koje postavlja istorija umetnosti, dok će Jelena Vesić govoriti o knjizi iz aspekta novijih reprezentacija jugoslovenske umetnosti, zasnovanih na postkolonijalnoj teoriji, globalnom i horizontalnom pristupu pisanju istorija umetnosti i posmatranju umetnosti u širem političkom kontekstu.

Razgovor će moći da se prati na muzejskom Jutjub kanalu: https://youtu.be/6CUEjgsxOjY i odvijaće se kao prateći program izložbe „Prometeji novog veka“, u čijem fokusu su odnosi Jugoslavije i Indije u oblasti umetnosti i kulture, nastali u kontekstu politike nesvrstavanja. Izložba je otvorena do 14. novembra 2021. godine.

O učesnicama:

Bojana Videkanić je istoričarka umetnosti i umetnica. Predaje modernu i savremenu umetnost, vizuelnu kulturu i proširene medije na Univerzitetu Vaterlo, na Katedri za vizulenu umetnost u Kanadi. Fokus njenog rada su moderna i savremena umetnost u socijalističkoj Jugoslaviji. Knjiga „Nonaligned Modernism” objavljena je 2020. godine u ediciji McGill-Queen’s University Press.

Tanja Petrović je naučna savetnica na Institutu za studije kulture i sećanja ZRC SAZU u Ljubljani. Bavi se značenjima i upotrebom socijalističkog nasleđa u postjugoslovenskim društvima i kulturnim, jezičkim, političkim i društvenim procesima koji oblikuju realnost ovih društava.

Ana Dević je vanredna profesorka sociologije. Predaje na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu i Univerzitetu u Bolonji. Saradnica je na Katoličkom univerzitetu u Luvenu. Oblasti istraživanja kojima se bavi su nacionalizam i društvene dezintegracije, desnica i rodna pitanja, kolektivno sećanje i revizionizmi sećanja (posebno ratnih zločina), društveni pokreti i politički angažman u umetnosti u socijalizmu i postsocijalizmu.

Jelena Vesić je nezavisna kustoskinja, kritičarka i predavačica, kourednica časopisa za sliku i politiku „Prelom” (Beograd, 2001-2010), časopisa „Red Thread” (Istanbul, od 2009) i „Art Margins” – MIT press (Boston, od 2011). Aktivna je u polju izdavaštva, istraživanja i izlagačke prakse koja ukršta političku teoriju i savremenu umetnost. Bavi se odnosima umetnosti i ideologije u polju geopolitičkog pisanja istorija umetnosti sa fokusom na eksperimentalne umetničke i izlagačke prakse šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka u bivšoj Jugoslaviji i Istočnoj Evropi.

  • Dan: 04.11-04.11.2021.
  • Vreme: 18:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU