Lista programa

Novi pogledi u kineskoj savremenoj umetnosti

Tokom trajanja izložbe Peking – Beograd, svake subote u 13 časova, kroz izložbu će vas voditi Milica Stojanov, istoričarka umetnosti.

Na izložbi imate priliku da vidite preko šezdeset radova četrdeset autora, predstavnika tri generacije kineskih umetnika. Izložba kroz četiri celine pruža uvid u poslednje tri decenije savremene umetničke produkcije u najmnogoljudnijoj zemlji sveta. U segmentu izložbe „Nova istraživanja kulturnih identiteta“ postavljaju se pitanja o tome na koji način se transformišu osnovne ljudske vrednosti i odnosi među ljudima u svetu koji se rapidno menja. Segment izložbe posvećen „Političkom pop artu“ predstavlja radove koji kontrastiraju komunističku ikonografiju sa konzumerizmom koji je već osvojio kinesko društvo. Preispitivanje uticaja globalizacije i promena odnosa Kine prema svetu tema je koja zaokuplja mnoge umetnike. Rad „Porodične želje“, predstavlja san kineske porodice koji se gotovo ne razlikuje od američkog sna. Susret tradicije i promena donosi nove vrednosti i postavlja nove dileme. Celina „Nove mogućnosti tradicije“ donosi radove koji preispituju tradicionalne tehnike, motive i pristupe umetnosti i interpretiraju ih na nov način.

  • Vreme: 13:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU