Ognjislav Slunjski

  • Tema: Jugoslovenstvo
  • Govornik: Ognjislav Slunjski
  • Starost govornika: 1945-1965
  • Mesto snimanja: Banjaluka
  • Predmet: “Bosanski predeo”, Radenko Mišević, poklon fabrike “Soda”, Lukovac, 1960