Senad Šahmanović

  • Tema: Modernizacija
  • Govornik: Senad Šahmanović
  • Starost govornika: 1980 - 1991
  • Mesto snimanja: Podgorica
  • Predmet: Gusle od belog kamena, poklon Sreskog odbora Socijalističkog saveza Nikšića, 1956