Tarik Haverić

  • Tema: Poklon
  • Govornik: Tarik Haverić
  • Starost govornika: 1945-1965
  • Mesto snimanja: Sarajevo
  • Predmet: Plaketa, Fabrika duvana Sarajevo, 10. 03. 1980. godine