Teodor Celakoski

  • Tema: Ekonomski modeli
  • Govornik: Teodor Celakoski
  • Starost govornika: 1965-1980
  • Mesto snimanja: Zagreb
  • Predmet: “Graditelji autoputa“, Nandor Glid, bronza 60x47,5x30cm, poklon graditelja autoputa, poklonjeno pre 1957